Kom igång med webbportalen

Inloggning

Vid första inloggningen i nya webbportalen får du en fråga om att dela med dig av dina profiluppgifter (namn och e-post). Vissa användare kan godkänna detta själva och då knyts din e-postadress till kontot i webbportalen. Vissa användare har inte behörighet att godkänna förfrågan själv utan du behöver då kontakta din lokala IT-avdelning eller IT-leverantör som administrerar era rättigheter. För ytterligare information till din lokala IT-avdelning eller IT-leverantör vänligen läs här. 


Att profiluppgifterna sparas är numera vanligt förekommande vid inloggning och autentisering till olika typer av tjänster. Vi inom Avonova har begränsade möjligheter att hjälpa dig som kund med autentisering men genom denna information samt genom att besvara era frågor säkras en smidig inloggning till webbportalen. Ett avsnitt kring frågor och svar (FAQ) om inloggningen finns i nya webbportalen. 

Information till IT  

Vi har samlat ihop information till din IT-avdelning såsom autentiseringsmetod, inloggningsprocessen, godkännande av inloggning med organisationskonto och godkännande av inloggning med privat Microsoft-konto. 

Du kommer åt mer teknisk information on webbportalen här. 

Här kan du läsa mer om hur du loggar in i webbportalen.