Välkommen!

Vår nya webbportal har utökats med funktioner som bevakning av föreskrifter, möjlighet att beställa uppdrag och ny statistikredovisning.

Här finns en demofilmer/guider för att hjälpa dig skapa ett användarkonto för att logga in i Avonovas Webbportal.

1. Jag har inte fått någon inbjudan till Avonovas webbportal

2. Jag lyckas logga in med organisationskonto

3. Jag lyckas inte logga in med organisationskonto och skapar ett Microsoft-konto

4. Jag loggar in från Avonova.se

5. Jag har glömt mitt lösenord

Får du problem med Microsoft-konto och saknar egen IT-support kan vi erbjuda dig hjälp. Ring tel: 010-166 60 37, öppet kontorstid, vi debiterar 250 kr per 15 minutersintervall.

När du har loggat in finns det instruktioner som leder dig vidare och beskriver funktionerna i portalen.

Vår ambition med portalen är att öka tillgängligheten och underlätta hantering av de vanligaste frågorna. Webbportalen ser vi som ett komplement till den lokala dialogen vi har med dig som kund.