Krisstöd och Konflikthantering

Vid oförutsedda händelser såsom olyckor, dödsfall, bränder stöttar vi dig och dina medarbetare genom krisjour med krisstöd och krishantering.

Vi erbjuder hjälp vid både små och stora händelser och vid konflikthantering och hantering av konflikter på arbetsplatsen. Vi stöttar med analys, intervju, åtgärdsplan och aktiv hantering av konflikten.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare >>>