Avonova Krisstöd

Vid oförutsedda händelser stöttar vi er genom krisjour med krisstöd och krishantering.

I en akut krissituation behöver chefer och medarbetare veta vad de ska göra för att hantera krisen. Avonova ger professionell hjälp till verksamheter och människor som drabbas av en kris vilket minimerar negativa efterverkningar. Därför omfattar vårt krisstöd beredskap före, under och efter krisen.

Målgrupp

Verksamheter med behov av professionellt och välfungerade krisstöd.

Syfte

Ge stöd till verksamheter att hantera en krissituation. Välfungerande krisstöd som skapar trygghet och stabilitet för organisationen

Krisstöd innan

• Avonova stöttar er med att upprätta eller revidera er krisplan och göra den känd i organisationen.
• Göra krisplanen känd och krissäkra er verksamhet genom utbildning och information för chefer, arbetsledare och krisgrupper utifrån krav och intentioner i AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd.

Krisstöd under

• Hög beredskap (krisjour) under 24 timmar om dygnet, där ni garanteras kontakt med en erfaren krishanterare via ett telefonnummer
• Stöd och rådgivning via telefon till chef och ledning om vad som bör göras
• Bedömning av krishanterare om vilken insats eller annat stöd som behövs i det akuta skedet
• Genomförande av insats utifrån behov
• Professionell hantering av krisen

Krisstöd efter

• Uppföljning efter genomfört krisstöd sker alltid för att fånga upp eventuella efterverkningar och behov av ytterligare insatser såsom exempelvis samtalsstöd individuellt eller i grupp
• Utvärdering av verksamhetens Krisplan görs efter krisen.

Vid behov av krisstöd på plats bemannas det av krishanterare från Avonova. Avonova Krisstöd ger hög beredskap med handlingsplaner före krisen, professionellt krisstöd som minimerar skadeverkningarna under och efter krisen samt en för er alltid uppdaterad
krisplan.

webinar-avonova-drogtester - till webben3.jpg

För mer information om tjänsten fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

 knapp som leder till nedladdningen av Svensk Företagshälsorapport 2021