2.3.2.2. Rehabiliterande samtalsstöd (individ)

Rehabiliterande samtalsstöd är ett möte där individ och Avonova går igenom behov med en definition av problembild för att lägga upp en preliminär plan för samtalet och/eller samtalen och utforma förslag på åtgärder. Löpande eller enligt överenskommelse görs avstämning och eventuell revidering av inriktning. Stöd enligt KBT – kognitiv beteendeterapi och behov av remittering till annan specialistkompetens görs vid behov.

Syfte: Ge stöd till individen i dennes rehabilitering

Målgrupp: Individ

Kundnytta: Hållbara medarbetare i en effektiv och lönsam organisation

Förutsättningar: Avropsberättigad avgör i samråd med anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsans mottagning och/eller i avropsberättigads lokaler.

Innehåll

  • Rehabiliterande samtalsstöd mellan individ och Avonova där inledande definition av problembild med förslag till åtgärder och mål.
  • Samtalsstöd.
  • Vid behov utförs samtalsstödet med inriktning på kognitiv beteendeterapi.
  • Vid behov ingår kostnadsfri remittering till annan specialistkompetens.
  • Avstämning och uppföljning enligt överenskommelse med avropsberättigad.

Utförare: Tjänsten utförs av beteendevetare, leg. psykolog eller annan adekvat kompetens. Enligt överenskommelse med avropsberättigad kan tjänsten utföras av företagssköterska.