2.2.6.1. HLR grundutbildning vuxen

Det handlar om att hålla en person vid liv tills ambulans är på plats. För att hålla kunskapen aktuell bör praktiska övningar repeteras varje år. Se till att många på varje avdelning kan HLR så höjer ni kvalitén och tryggheten på arbetsplatsen.

Målgrupp: Alla medarbetare

Syfte: Att alla deltagare har handlingsberedskap och kan utföra HLR samt är motiverade att starta HLR.

Utbildningsmål: Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren kunna;

  • Identifiera hjärtstopp
  • Larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
  • Utföra HLR med god kvalitet
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR
  • Förstå vikten av regelbunden träning

Innehåll: Kursen är utarbetad av Svenska HLR-rådet. Inga förkunskaper behövs. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning och övning och varvas med teori och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

Deltagaren får lära sig att utföra:

  • Hjärt- och lungräddning
  • Använda en hjärtstartare
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Avslutning

Omfattning: 90 till 120 minuter beroende på kursform och antal deltagare. Pauser tillkommer.

Utförs av: Instruktör utbildad via HLR-rådet

Antal deltagare: Max 12 deltagare med en instruktör. 13 till 24 deltagare med två instruktörer. Detta är en kvalitetssäkring utifrån Svenska rådet för hjärt- och lungräddnings kvalitetsskrivning för att säkerställa att alla utbildade fått tillräcklig kompetens.