2.2.2.1. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi hjälper dig som kund att utveckla rutiner och metoder för ett Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att nå en hållbar organisation och verksamhet.

Tjänsten SAM – utveckling rutiner och metoder föregås i de flesta fall att du som kund genomfört en kartläggning eller årlig undersökning av ert systematiska arbetsmiljöarbete. Exempel på kartläggning kan vara SAM-testet, Snabbtest – arbetsmiljö (på Avonovas hemsida), Avonova Barometern.
Utifrån ert nuläge kan det visa sig att du behöver hjälp att utveckla rutiner och metoder inom Systematiska arbetsmiljöarbetet. Det här stöttar vi dig med!

Målgrupp: Arbetsgivare och arbetsmiljö- och skyddsombud för alla organisationer

Syfte: Stötta dig som kund att ha ett fungerande Systematiskt arbetsmiljöarbete och att uppfylla lagkraven.

Kundnytta: Hållbara medarbetare i en effektiv och lönsam organisation

Beskrivning

Vi hjälper dig med att utveckla rutiner och metoder inom SAM såsom:

  • Ledningssystem - Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
  • Framtagning av policy och styrande dokument
  • Införande av årsplanering via SAM-hjulet med rutiner kring arbetsmiljökommitté, skyddsronder, riskbedömningar, arbetsmiljökartläggningar
  • Bevakning av aktuell lagstiftning för till exempel mätningar och hälsoundersökningar
  • Kemikaliehanteringssystem
  • Planering och erbjudande av utbildningar för att uppfylla lagkrav och ge kunskap för att upprätthålla
  • det Systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Revision/årlig uppföljning

Utförs av: Arbetsmiljöspecialist utsedd för uppdraget såsom arbetsmiljöingenjör eller ergonom.