2.2.1.1. Eget avropat besök (individ)

Eget avropat besök är ett anonymt besök där medarbetaren har möjlighet få stöd och rådgivning genom att avropa två besök per år. Besöken kan vara digitala eller fysiska hos Avonova och avser besök hos till exempel ergonom/fysioterapeut, psykolog/beteendevetare, företagssköterska och företagsläkare.

Syfte: Ge individen möjlighet att anonymt besöka och komma i kontakt med företagshälsan för stöd och rådgivning för att förebygga ohälsa.

Målgrupp: Individ

Kundnytta: Hållbara medarbetare i en effektiv och lönsam organisation

Innehåll

De anonyma besöken kan exempelvis vara:

  • Förebyggande samtalsstöd
  • Läkarbesök
  • Fysioterapeutbesök
  • Stresshantering (individ)
  • Stöd till individ vid konflikter
  • Stöd till individ vid kriser
  • Besöket kan innehålla kostnadsfri remittering vid behov

Utförare: Utförs av adekvat kompetens, t ex företagsläkare, beteendevetare, leg. psykolog, fysioterapeut, ergonom eller företagssköterska.