2.1.1.2. Rådgivning livsstil/Hälsocoachning (individ)

Rådgivning Livsstil innebär att individen träffar Avonova för att upprätta en personlig handlingsplan och stöttas på vägen till målet med hälsocoachning som sker genom kontinuerlig kontakt och motiverande samtal.

Syfte: Motivera individen att förändra sin livsstil

Målgrupp: Individ

Kundnytta: Hållbara medarbetare i en effektiv och lönsam organisation

Förutsättningar: Avropsberättigad avgör i samråd med anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsans mottagning och/eller i avropsberättigads lokaler.

Innehåll

  • Hälsocoachning med motiverande samtal där mål sätts inom områdena kost- och motionsvanor, alkohol, droger, tobak, spel, stress och sömn.
  • Tillsammans med individen sätts en personlig handlingsplan med aktiviteter för en god livsstil
  • Kostnadsfri remittering vid behov

Utförare: Hälsopedagog och/eller Företagssköterska eller annan adekvat kompetens.