Kartläggningar - Hur mår organisationen?

Våra analys- och kartläggningsverktyg stöttar er i att öka hållbarheten bland medarbetare, grupper och hela organisationen. Verktygen ger nulägesbild över hur det systematiska arbetet med säkerhet, hälsa och arbetsmiljö fungerar.

Avonova | OSA-KARTLÄGGNING Organisatorisk & Social arbetsmiljö - Digital kartläggning av hälsa

Stress och psykiska besvär är ett allt vanligare problem på arbetsplatsen. I förlängningen kan det leda till allvarliga problem för individen men också få verksamhets- och kostnadsmässiga konsekvenser. Som arbetstagare och arbetsgivare finns stora vinster i att tidigt upptäcka samt hantera stress och psykisk ohälsa i arbetet. Avonova erbjuder ett digitalt verktyg för att tidigt upptäcka och hantera stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Avonova | DIALOG - Verktyget för en hållbar dialog

Avonova | DIALOG är ett digitalt redskap som ger möjlighet till månadsvisa medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare. Verktyget är ett nytt sätt att genomföra mätningar på ett enkelt, snabbt, tillgängligt och roligt sätt. Med Avonova DIALOG går ni från årliga medarbetarenkäter till korta men återkommande mätningar och får direkt feedback på resultat kopplat till dialog och handlingsplan. Avonova DIALOG stödjer arbetet i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

För mer information om tjänsten fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Avonova sammanfattar: Avonova dialog

Chefspsykolog Robert Persson Asplund sammanfattar medarbetarundersökningar och specifikt Avonova Dialog.