VI COACHAR MÄNNISKOR SOM INTE KAN VARA KVAR I SITT ARBETE OCH BEHÖVER HJÄLP TILL NY SYSSELSÄTTNING!

och vi kan mer...

Vi har möjlighet att skräddarsy karriärväxlingstjänster utifrån ert behov. Fråga oss också om omställning via olika trygghetsfonder.

Individer och organisationer förändras, ibland åt olika håll. Vi som arbetar med Karriärväxling träffar anställda som funderar på att byta jobb, studera eller som vill sätta sina karriärmål.

Vi coachar även människor som av olika anledningar inte kan vara kvar i sitt arbete och behöver hjälp till ny sysselsättning. Tjänsterna läggs upp utifrån individens behov. Exempel på upplägg kan du läsa om nedan.

KARRIÄRSSAMTAL
Målgrupp:
Anställd som är i behov av att gå igenom sin arbetssituation.
Mål: Mål efter överenskommelse.
Aktiviteter: Avstämning nuläge, hur ser situationen ut idag? Kartläggning av kompetens, behov och motivation. Insiktsmöte. Hur ser framtiden ut inom verksamheten respektive utanför verksamheten?
Omfattning: Vi beräknar 3 möten under 1 månad. Start enligt överenskommelse.

KARRIÄRVÄXLING
Målgrupp: Anställd som har behov av att byta arbete/arbetsplats.
Mål: Nytt jobb.
Aktiviteter: Kartläggning av förutsättningar. Kartläggning av vilja, behov och motivation. Kompetensinventering.
Tillverkning av ansökningshandlingar. Matchning mot arbete. Genomgång av kontaktnät. Kontaktvägar till arbetsgivare. Söka jobbmetoder. Intervjuträning. Coachning och motiverande samtal. Samverkan med myndigheter och andra organisationer vid behov.

Kontakta oss
Peter Nordin, 010-252 62 65, e-post: peter.nordin@avonova.se eller fyll i formuläret så kontaktar vi er.

Tack för att du fyller i formuläret - vi kontaktar dig inom kort!