Karriärväxling

Arbetets organisation kan många gånger ha betydligt större påverkan på välbefinnandet än den rent fysiska miljön. Först när alla tror på samma idéer och drar åt samma håll uppstår den verkliga trivseln, och med den kommer också effektiviteten. Det blir början på en god spiral, en förutsättning för uthålliga prestationer.

Våra specialister ger dig stödet du behöver för att bygga nya, effektivare arbetsformer. Det kan handla om kommunikationsfrågor, förbättringsarbete, konflikthantering eller t o m produktionsteknik. Eftersom vi redan har goda relationer och känner både organisationen och människorna i den väl, kan vi snabbt göra en bra insats även på områden som dessa.

Ledarskapsutveckling är en central ingrediens i förändringsprocessen, där vi kan erbjuda såväl coachfunktioner som utbildningar av många slag, anpassade för både små och stora företags förutsättningar. Läs gärna mer på våra Management-sidor.

Med nya insikter får du nya möjligheter att identifiera problem, förädla idéer och smörja det mänskliga maskineriet så att det fungerar smidigt och effektivt. Vi hjälper dig helt enkelt att förvandla mjuka värden till hårdvaluta.

Karriärväxling

Vi coachar människor som inte kan vara kvar i sitt arbete och behöver hjälp med karriärväxling. Det kan finnas fler anledningar till att en medarbetare kan behöva hjälp med karriärväxling. Några exempel är:

• ohälsa

• uppsägning p.g.a. arbetsbrist

• överenskommelse mellan anställd och företag

Denna tjänst innehåller aktiviteter med fokus på nytt arbete. Tjänsten läggs upp utifrån individens behov. Exempel på aktiviteter är, kartläggning, yrkes– och studievägledning, arbetsmarknads- information och coachning. Vid omställning genom Trygghetsfonden TSL är vi din samarbetspartner. Vi erbjuder vid behov även praktik och arbetspsykologisk testning.

Samarbetsavtal med Trygghetsfonden TSL

Vi hjälper medarbetare som blivit uppsagda pga av arbetsbrist genom TSLs omställningsstöd. Trygghetsfonden TSL är bildad av Svenskt Näringsliv och LO. Omställningsprogram finansierade av TSL syftar till att hjälpa den uppsagda individen till att snarast finna en ny anställning eller starta egen verksamhet. För ytterligare information om TSL och omställningsstödet, villkor och ansökan, ansökningshandlingar och blanketter se www.tsl.se

Kontakta någon av våra arbetsmarknads karriärutvecklare när det gäller omställning:

Region Stockholm: Peter Olsson, e-post: peter.olsson@avonova.se

Region Väst: Peter Nordin, e-post: peter.nordin@avonova.se

Region Syd: Bengt Johansson, e-post: bengt.johansson@avonova.seUlrika Björk, e-post: ulrika.bjork@avonova.se

Övriga information: e-post: karriarutveckling@avonova.se

Shared Buttons