Till huvudinnehållet
Från rapporteringskrav och CSRD till hållbara medarbetare

Från rapporteringskrav och CSRD till hållbara medarbetare

Nu skärper EU kraven på företagens hållbarhetsrapportering. Det nya direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) kommer att göra stor skillnad. Förhoppningsvis inte bara när det gäller klimat och miljö, utan även för oss människor.

Grupp med människor på jobbet som har ståuppmöte

Med ett hållbart arbetsliv blir det lättare att göra miljömässigt hållbara val. Val som skapar värde för oss själva och för företagen, men också för samhället i stort.

Införandet av CSRD leder till att företagen på riktigt behöver se över och strukturera sin data. En utmaning för många, men faktiskt också en möjlighet att långsiktigt förbättra arbetsmiljö och människors hälsa.

Mer fokus på social hållbarhet

Debatten kring hållbarhet fokuserar nästan uteslutande på klimat, miljö och konsumtion. Men det breda begreppet ESG (som står för Environmental, Social och Governance) innehåller andra frågor förutom klimatpåverkan. Här tycker vi att särskilt "S:et" är viktigt, där områden som arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald ingår. Det handlar helt enkelt om hållbarhet hos de egna medarbetarna.

Hållbara människor lägger grunden

Makten att ta hållbara val ligger hos oss människor. Så varför gör vi inte alltid det? Vi som jobbar med hälsa och välbefinnande varje dag har en teori om varför. Tänk dig att det är stressigt på jobbet. Varje dag. Och just idag vet du att det kommer bli tight att hinna hämta på förskolan i tid. Då är beslutet att ta bilen i stället för cykeln till jobbet ganska lätt.

Det är vi människor som lägger grunden för ett mer hållbart samhälle genom de val vi gör. Här behöver vi börja i rätt ände och se till att vi har hållbara människor med ett hållbart arbetsliv. Så att det blir lättare att göra hållbart miljömässiga val. Dit når vi om fler företag väljer att fokusera på en bra arbetsmiljö och friska motiverade medarbetare.

Efter CSRD – från data till handling

Men åter till den skärpta hållbarhetsrapporteringen. Redan innan den är här vill vi på Avonova tänka ett steg längre. För att uppfylla CSRD-kraven är bara början. Det verkliga värdet ligger i att använda den insamlade datan för att genomföra meningsfulla förändringar. Att följa lagkrav är en bra start, men målsättningen bör också vara att åstadkomma verklig förändring

Med rätt data kan vi samla insikter och göra kartläggningar av medarbetarnas hälsa och välmående. Sen gör vi en konkret plan framåt mot en mer hållbar arbetsmiljö. Inte bara som nyckeltal i ett system. Med en genomtänkt kartläggning och insikter från företagets HR-data och specifika förutsättningar, kan vi ge råd om de förebyggande hälsoinsatser som är rätt för just dig. Det ger både friskare medarbetare och ett bättre resultat på sista raden.

Vet du vad du ska rapportera?

Ett av kraven i CSRD är att företagen ska rapportera enligt den europeiska standarden för hållbarhetsrapportering ESRS. Den omfattar 12 standarder varav en är S1 – den egna arbetskraften. Den tycker vi är viktigast. Och den har vi koll på.

Du kommer att behöva mäta och rapportera på många fler nyckeltal än idag. Det kan handla om dina medarbetares balans i arbetslivet och upplevd stress på jobbet. Eller hur mycket utbildning och kompetensutveckling du som arbetsgivare tillhandhållit. Det finns nyckeltal kring hälsa och säkerhet, arbetsplatsolyckor och fysisk och social arbetsmiljö. KPI:er som visar motivation och trivsel, diskriminering, sjukfrånvaro och registrerad övertid. Listan kan göras lång.

Mycket av datan har du kanske redan. Och är den även strukturerad så att du kan leva upp till de nya rapporteringskraven, då har du kommit långt. Vi hjälper dig gärna med nästa steg.

En hållbar arbetsmiljö som syns på sista raden

De nya EU-kraven för hållbarhetsrapportering är ett viktigt steg i rätt riktning. En utmaning för många företag, men också en möjlighet att verkligen förbättra arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa. Så börja med att rapportera rätt, men se till att faktiskt också förändra.

Med en strategisk partner som förstår din verksamhet kommer du inte bara uppfylla kraven, utan även skapa en mer hållbar arbetsmiljö. En hållbar arbetsmiljö som gör att medarbetarna mår bättre. De har färre sjukskrivningar, är mer engagerade och presterar därför bättre. En hållbar arbetsmiljö som attraherar talanger och bygger en företagskultur som står sig stark över tid. Det ger ett bättre resultat på sista raden. Vi skapar värde för företaget, men också för samhället i stort.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer