AVONOVA FRISKSAMTAL

Med ett Frisksamtal hjälper vi er att följa upp sjukskrivningar i coronavirusets spår. Via telefon gör vi tillsammans med medarbetaren en gemensam bedömning om återgång till arbete är möjlig eller inte. Vi återkopplar också till ansvarig chef om hur ni ska agera vid fortsatt sjuksskrivning eller återgång till arbete.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare >>>