Med ett Frisksamtal hjälper vi er att följa upp sjukskrivningar i coronavirusets spår. Via telefon gör vi tillsammans med medarbetaren en gemensam bedömning om återgång till arbete är möjlig eller inte. Vi återkopplar också till ansvarig chef om hur ni ska agera vid fortsatt sjuksskrivning eller återgång till arbete.

Hållbara medarbetare i en effektiv och lönsam organisation.

Ansvarig chef meddelar Avonova vilka som ska kontaktas via telefon eller webbportal. En företagssköterska ringer upp medarbetaren som gemensamt gör en bedömning om återgång i arbete och vid behov ges sjukvårdsrådgivning. Om inte medarbetaren svarar görs flera försök. Företagssköterskan återkopplar via telefon om hur ansvarig chef bör agera vid fortsatt sjuksskrivning eller återgång i arbete samt om medarbetaren ej kunnat nås.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare >>>