Avonova på plats

Genom företagsmottagning hos er får ni rådgivning på plats. Vi genomför vid valda tillfällen arbetsplatsbesök för att bilda oss en uppfattning om er arbetsplats.

Företagsmottagning innebär helt enkelt att till exempel företagssköterska, ergonom/fysioterapeut, företagsläkare med flera finns på plats hos er för hälso- och arbetsmiljöfrågor och/eller bokade besök enligt era önskemål. Arbetsplatsbesök innebär att någon eller några av Avonovas kompetenser besöker arbetsplatsen till exempel inför en kartläggning, mätning av fysiska arbetsmiljön, arbetsplatsbedömning eller arbetsförmågebedömning. Avonovas tjänster utförs på plats hos dig som kund.

Kundnytta
• Tillgänglighet, ingen restid tillkommer och medarbetare behöver inte lämna arbetsplatsen för att besöka företagshälsan.
• Direkt tillgång till arbetsmiljön för exempelvis ergonom att genomföra arbetsplatsbedömning
• Kostnadseffektivt både för kund och Avonova
• Genom Avonovas ökade kunskap om kundens arbetsmiljö ges ännu bättre stöd i arbetsmiljöarbetet
• Nära relation med kundkontakt hos Avonova ger bra stöd och trygghet

Tjänster som kan ingå i företagsmottagning
Lagstadgade hälsoundersökningar såsom natthälsokontroller, hörselkontroller med mera. Individbesök hos fysioterapeut, företagsläkare, företagssköterska, rehabkoordinering och deltagande i arbetsmiljökommitté och skyddsronder.

Förutsättningar
Utifrån upprättad verksamhetsplan planeras vilka tjänster ni som kund önskar ska utföras under företagsmottagningen. Bemanningsplan upprättas avseende företagsmottagningen. Ni som kund anordnar lokal som uppfyller Avonovas behov på plats, vid exempelvis hörselkontroller behövs buller mätt lokal. Vid uppstart sker alltid genomgång av kundens säkerhetsrutiner.

För mer information om tjänsten fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Knapp som leder til nettside hvor du kan melde deg på Avonova Sveriges nyhetsbrev