AVONOVA | DIALOG

Skapa förutsättningar för en hållbar verksamhet

AVONOVA | DIALOG är ett digitalt verktyg, som används i mobil, dator eller läsplatta, och som stöttar i dialogen mellan chef och medarbetare. Ett centralt verktyg i det systematiska arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som skapar förutsättningar för hållbara medarbetare och en hållbar verksamhet.

AVONOVA | DIALOG bidrar till att:

- Bygga en tillitsfull relation och dialog mellan chef och medarbetare.

- Skapa förutsättningar för en ömsesidig feedback angående arbets­situation, balans, utveckling och samarbete.

- Skapa rätt förutsättningar för att behålla en god hälsa, balans och hållbarhet i arbetet.

Ladda ned en PDF om Avonova | Dialog >>>

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare >>>