AVONOVA | DIALOG

AVONOVA | DIALOG är ett digitalt verktyg, som används i mobil, dator eller läsplatta, och som stöttar i dialogen mellan chef och medarbetare. Ett centralt verktyg i det systematiska arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som skapar förutsättningar för hållbara medarbetare och en hållbar verksamhet.

Avonova Dialog är en medarbetarenkät som ger dig som arbetsgivare koll på arbetsmiljön kontinuerligt. Verktyget är sprunget ur validerad forskning från Linköpings universitet, men framtaget av oss inom Avonova. Bakom verktyget står vår samlade kompetens redo för eventuella åtgärder som behöver göras för att förbättra arbetsmiljön

AVONOVA | DIALOG bidrar till att:

• Bygga en tillitsfull relation och dialog mellan chef och medarbetare.

• Skapa förutsättningar för en ömsesidig feedback angående arbets-situation, balans, utveckling och samarbete.

• Skapa rätt förutsättningar för att behålla en god hälsa, balans och hållbarhet i arbetet.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare >>>


 

 

 

 

 

 

Ladda ned en PDF om Avonova | Dialog>>>

Avonova sammanfattar: Avonova dialog

Chefspsykolog Robert Persson Asplund sammanfattar medarbetarundersökningar och specifikt Avonova Dialog.