Avonova I Dialog

Skapa förutsättningar för en hållbar verksamhet

AVONOVA | DIALOG är ett digitalt verktyg, som används i mobil, dator eller läsplatta, och som stöttar i dialogen mellan chef och medarbetare. Ett centralt verktyg i det systematiska arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som skapar förutsättningar för hållbara medarbetare och en hållbar verksamhet.

En medarbetarenkät som ger dig som arbetsgivare koll på arbetsmiljön kontinuerligt. Verktyget är sprunget ur validerad forskning från Linköpings universitet, men framtaget av oss inom Avonova. Bakom verktyget står vår samlade kompetens redo för eventuella åtgärder som behöver göras.

AVONOVA | DIALOG bidrar till att:

• Bygga en tillitsfull relation och dialog mellan chef och medarbetare.

• Skapa förutsättningar för en ömsesidig feedback angående arbets-situation, balans, utveckling och samarbete.

• Skapa rätt förutsättningar för att behålla en god hälsa, balans och hållbarhet i arbetet.

Vill du veta mer om AVONOVA I DIALOG? Kontakta någon av våra säljare.

Anders Hermansson Anna-Karin Richardsson

Region Väst

Nationell KAM

0738-48 86 12

0761-11 94 22

e-post

e-post

Charlotte Granman Claes Björkman 
Region Väst Nationell KAM
0722-42 29 10 0736-62 64 32 
e-post e-post
Irene Krönmark Jennie Hohentahl
Region Syd Region Syd
0727-12 75 48 0767-88 02 59
e-post e-post
Jessica Wallgren Karin Ahlin
Region Stockholm Region Väst
0706-04 77 81 0730-72 84 78
e-post e-post
Lena Norström Louise Eriksson
Nationell KAM Nationell KAM
0704-21 03 84 0722-06 41 12
e-post e-post
Magnus Lindstedt Malin Bäckström
Nationell KAM Region Mitt
0733-87 96 53 0725-84 33 86
e-post e-post
Marie Schöld Mats Fröberg 
Region Väst Region Väst
0706-94 54 88 0702-62 33 30
e-post e-post
 
Sören Hammarén  Ulrika Åberg 
Region Väst  Nationell KAM
0725-70 08 08 0767-84 47 61
e-post e-post
 
Ulrika Björk  
Region Mitt  
0705-72 11 79  
e-post