Till huvudinnehållet
Comply

Comply

Grunden till ett hållbart arbetsmiljö- och hälsoarbete

 • Baspaket

 • Egen kontaktperson

Få rådgivning

Innehåll

Med Comply får du ett enkelt baspaket för ditt arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Förutom en egen kontaktperson får du tillgång till webbportal med statistik, e-utbildning i arbetsmiljö och möjlighet att köpa ytterligare tjänster och utbildningar. Efter att ha gjort en arbetsmiljökartläggning tillsammans med en riskinventering, sätter vi tillsammans en verksamhetsplan med mål och insatser anpassade utifrån era behov. Vid oväntade händelser finns tryggheten i Avonovas krisjour.

Webbportal

Du får inloggningsuppgifter och åtkomst till:

 • Statistikrapport över ert arbetsmiljö- och hälsoarbete

 • Onlinebeställning av tjänster och utbildningar

 • Digitala fakturaunderlag

Kundansvarig

Vi finns där för dig!

Som chef eller HR får du en kontaktperson som du har regelbundna avstämningar med 2-4 gånger per år. Medarbetarna har möjlighet att kontakta Avonovas hälsocenter vid frågor.

Arbetsmiljökartläggning

Status och utvecklingsmöjligheter för arbetsmiljön

Genom en digital arbetsmiljökartläggning en gång per år, får ni ett status på ert arbetsmiljöarbete. Utvecklingsmöjligheter identifieras utifrån de lagkrav som ställs, er förmåga att arbeta systematiskt och proaktivt för att stärka arbetsmiljön.

Arbetsmiljöutbildning

Vår introduktionsutbildning i arbetsmiljö erbjuds i fem moduler:

 1. Systematisk arbetsmiljöutbildning

 2. Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö

 3. Belastningsergonomi

 4. Arbetsanpassning och rehabilitering

 5. Alkohol och droger i arbetslivet

Utbildningen ger er en övergripande bild av arbetsmiljö och hälsoarbetet och hur det bedrivs på ett systematiskt sätt.

Riskinventering

Genomgång av den fysiska arbetsmiljön

Specialist genomför en riksinventering en gång per år över den fysiska arbetsmiljön som sammanfattas i en rapport med åtgärdsförslag. Rapporten bidrar till att upprätta en verksamhetsplan.

Verksamhetsplanering

Upprättande av plan 1 gång per år

Med en arbetsmiljökartläggning och riksinventering som underlag genomför vi en nulägesanalys tillsammans för att sätta en verksamhetsplan en gång per år. I verksamhetsplanen sätter vi upp mål, insatser och utvärdering så att hälso- och arbetsmiljöarbete säkerställs. Uppföljning och avstämningar sker utifrån verksamhetsplanen tillsammans med er kontaktperson på Avonova.

Krisjour

Trygghet 24/7

Vid oförutsedda händelser finner ni trygghet i Avonovas krisjour som bemannas dygnet runt, året runt av erfarna specialister i krishantering.

Avonovas tjänste- och utbildningskatalog

Tillgång till kompetens

 • Lägre priser på ett brett utbud av tjänster och utbildningar

 • Möjlighet till digital leverans av utvalda tjänster och utbildningar

 • Tillgång till rehab koordinerande funktioner

 • Tillgång till specialistkompetens inom frågor rörande beroende och missbruk

 • Åtkomst Hälsokonto för medarbetare innehållande resultat från hälsoundersökning