Oro och stöd i kristider

16 mar 2022
Kriget i Ukraina orsakar oro hos många människor. Nyhetsflödena domineras av oroligheterna och väcker oro även på arbetsplatsen. Det finns ett behov av stöd i frågor om hur man som arbetsgivare, chef eller medarbetare på bästa sätt kan stötta och hjälpa kollegor som är direkt eller indirekt drabbade eller känner sig oroliga eller otrygga.

Vi märker av en ökad mängd inkommande frågor kopplade till kriget där man behöver stöd. Därför har vi samlat information om hur Avonova kan bistå medarbetare och chefer som önskar extra stöd.

Kontakta Avonova för stöd och rådgivning

  • Avonovas Krisjour - krisstöd och krishantering.
  • Samtalsstöd - psykologer och beteendevetare stöttar medarbetare och ansvariga vid oro och ohälsa.
  • HR/Chefsstöd - Avonova HR- och chefsstöd är en lättillgänglig tjänst och fungerar som ett bollplank för chefer respektive HR.

Har ni redan ett avtal med oss och önskar stöd eller rådgivning kan ni direkt kontakta ert lokala hälsocenter hos Avonova. Användning av våra tjänster ska i förväg godkännas av arbetsgivare.

Vill ni veta mer om Avonovas tjänster och inte är kund till oss idag kan ni fylla i formuläret här så kontaktar vi er för att tillmötesgå era behov. 

Läs mer om våra tjänster

Avonovas Krisjour

Samtalsstöd

HR/Chefsstöd

Webbinar om oro och krishantering
Den 17e mars 2022 sände vi ett webinar om oro i kristider. Du kan se inspelningen i efterhand här

Övriga webbinar hittar du här.