Varför ska man göra drogtester?

17 maj 2022

  Droger och alkohol på arbetsplatsen

Droganvändandet ökar ständigt. De vanligaste typerna av droger som missbrukas är cannabis och narkotikaklassade läkemedel.

- Vi såg en stor ökning av beslag under 2021 jämfört med 2020 av bland annat amfetamin, kokain och tramadol enligt statistik baserad på vad Tullen och Polisen tagit i beslag, säger Fredrik Sparring, Företagsläkare på Avonova.

Missbruk på jobbet

Studier har visat att 80% av personer med alkohol- och drogproblem finns i arbetslivet. Andelen positiva drogtest i arbetslivet där man påvisar narkotiska substanser har mer än fördubblats mellan 2010 och 2020. Var tjugonde drogtest i arbetslivet 2020 var positivt enligt en artikel i Läkartidningen.

- Tillgången på narkotiska substanser har ökat genom försäljning via internet/darknet. Priset för droger har minskat med upp till 75 % sedan slutet av 80-talet. Det har visat sig att hela 14 % av personer mellan 17–29 år har använt droger under 2021, berättar Fredrik Sparring.

Fredrik Sparring, Företagsläkare, Avonova 
Fredrik Sparring, Företagsläkare, Avonova

Argument för testning

  • Det är inte ovanligt att det går 7 till 10 år innan det uppdagas, och då kan det var vårare att bearbeta. Med tester på arbetsplatsen kan bruk och droger upptäckas i tid.
  • Förhindra beroende
  • Motverka ohälsa och sociala konsekvenser såsom att anhöriga drabbas.
  • Minskad risk för tillbud och olyckor på arbetsplatsen
  • Minskad sjukfrånvaro
  • Ökad produktivitet
  • Tydliggöra policy om en drogfri arbetsplats, då kan drogtestningen vara ett bra verktyg.

Stöd i beroendeprocessen

Vårt specilistteam med seniora och erfarna beroendeterapeuter har bred kompetens inom beroendeproblematik. De hjälper, vägleder och planerar genom hela beroendeprocessen. Våra läkare med specialistkunskap säkerställer processen medicinskt och vi arbetar alltid utifrån gällande lagar och Socialstyrelsens rekommendationer. 

Har du några frågor kan du kontakta oss via avonovaberoende@avonova.se.

Läs om Avonovas tjänst Beroende.

 

beroende webbinar