Värt att veta om testning för covid-19

21 jan 2022

Antigentester och PCR-tester

I dag har vi en mycket omfattande smittspridning av covid-19 i samhället. I syfte att minska risken för smittspridning kan Avonova erbjuda godkända antigen snabbtester för covid-19, både självtester samt tester för professionell användning av sjukvårdspersonal.  

Identifiering av smittsamma personer

Genom regelbunden screening kan en arbetsgivare öka möjligheten att identifiera smittsamma personer som inte har symptom vilket gör att man kan sätta in smittskyddsåtgärder i ett tidigt skede och ytterligare smittspridning kan på så sätt hindras. Utöver antigentester kan Avonova kan vara behjälplig med stöd, riskbedömning och rådgivning som del i ett övergripande smittskyddsarbete för arbetsgivaren.

Skillanden mellan antigentest och PCR-test

Antigentester visar precis som PCR-tester en pågående infektion. Antigentesters tillförlitlighet är bland annat beroende av när i infektionsförloppet de används. Överensstämmelsen med PCR-tester som anses som golden standard är bättre när virusnivåerna är höga och när testerna används tidigt i infektionsförloppet (vilket ju ofta är fallet om man inte hunnit utveckla symptom än). Även om antigentester inte har samma känslighet som PCR-tester är de smidiga att använda och svar erhålls oftast inom 15-20 minuter. PCR-tester tar mycket längre tid, vanligtvis ett par dagar, att analysera och testkapaciteten i många regioner i dag klarar inte efterfrågan.

Vikten av hög specificitet och känslighet

Om antigentester används när förekomsten av smitta är låg är det viktigt att testets specificitet är hög för att minska risken för falska positiva resultat, alltså att man testar positivt utan att ha smittan. Det är även viktig att testets känslighet är tillräckligt högt för att hitta alla smittade, det vill säga att de som är smittade inte får ett negativt provsvar. På Avonova använder vi snabbtester som har en känslighet om minst 90% och specificitet om minst 99 procent i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vill du komma i kontakt med ditt lokala hälsocenter?
Du hittar dem här.