Var kan jag antigentesta mig?

18 jan 2022

Antigentester hos Avonova

Drygt 83% vaccinerade

Den 18 januari 2022 rapporterade Folkhälsomyndigheten att 82,9% av Sveriges befolkning är vaccinerade med minst 2 doser, vilket är 7 491 734 personer. Samma datum rapporterar de även att Sverige nu har gjort 18 430 633 vaccinationer. Folkhälsomyndighetens uppgifter kommer från det nationella vaccinationsregistret.

Antigentester, analys och rådgivning

Avonova erbjuder arbetsgivare bland annat antigentester, analys och rådgivning. Detta är en del i det övergripande smittskyddsarbete på er arbetsplats och i samhället som Avonova deltar i. Du som arbetsgivare visar omtanke gentemot dina medarbetare och ditt företag tar ansvar och gör vad ni kan för att minska risken för smitta. Om vi gör minst 10 tester kan vi ge er en gruppåterkoppling per arbetsplats. Uppföljningen kan bland annat innefatta PCR-tester och smittspårning.

Vi erbjuder även antigentester för enstaka individer. Vi testar enbart personer som inte har några symtom.

Vid positiva tester erbjuder Avonova att göra en smittspårning på plats med antigentest, samt en läkare som är behjälplig i smittspårningen.

Var kan man göra antigentester?

Avonova erbjuder er antigentester, analys och rådgivning på er arbetsplats eller på våra hälsocenter.

Kund hos Avonova

Är du befintlig kund hos Avonova kan du vända dig till din kontaktperson, din KAM eller ditt lokala hälsocenter.

Vi kan skicka svaret på antigentestet till din digitala brevlåda, till exempel Kivra.

Ännu inte kund hos Avonova

Är du ny kund hos Avonova fyller du i formuläret Bli kund. Vi återkommer till dig så vi kan prata om hur vi kan hjälpa er på bästa sätt och vilka behov ni har.

Om antigentester för Covid-19

I allmänhet når inte antigentesterna riktigt samma höga känslighet som PCR-tester.

Det test vi använder når en sensitivitet (känslighet, andel individer med viruset som får ett positivt resultat) på 96,5% jämfört PCR-test om man testar på individer med symptom. Specificiteten (andel individer utan viruset som får ett negativt resultat) är 99,6%. Sammantaget uppfyller testet Folkhälsomyndighetens rekommendation gällande prestandan.

För mer information, se Folkhälsomyndighetens Vägledning om antigentester.

Knapp som leder til nettside hvor du kan melde deg på Avonova Sveriges nyhetsbrev

Folkhälsomyndighetens rekommendationer från den 12 januari 2022 om arbete

Allmänt råd om arbete hemifrån kvarstår
Var och en bör:

- arbeta hemifrån när arbetet så tillåter
- anpassa arbetstiden för att kunna resa i andra tider än i rusningstrafik
- hålla avstånd till andra på arbetsplatsen t.ex. vid möten, i fikarum och i omklädningsrum.

Allmänna råd till arbetsgivare kvarstår

Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de föreskrifter och allmänna råd som gäller. Sådana åtgärder kan till exempel vara att:

- underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom
- erbjuda förutsättningar för personal att arbeta hemifrån när så är möjligt
- göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum samt omklädningsrum, och undvika större samlingar inomhus med många deltagare.

Mer information finner du på Folkhälsomyndigheten.se.