Vad är en medarbetarkartläggning?

25 feb 2020
En medarbetarkartläggning är ett effektivt sätt att undersöka hur ett företags arbetsmiljö ser ut, och hur medarbetarna mår. Innan man gör en kartläggning bör man ställa sig några frågor först för bästa resultat.

Det här är en medarbetarkartläggning 

De flesta har någon gång gjort en. Kanske kallades den då för medarbetarundersökning eller medarbetarenkät – på Avonova väljer vi att kalla dem för kartläggningar och syftet är att undersöka olika faktorer i arbetsmiljön och hur de påverkar de som arbetar i den. 

En kartläggning kan också visa om det är vissa avdelningar eller yrkeskategorier på ett företag som upplever arbetsmiljön som sämre eller bättre. Det kan ge viktiga insikter om var man ska fokusera sitt arbetsmiljöarbete. 

Vilka företag bör göra en medarbetarkartläggning? 

Alla typer av företag, oavsett bransch eller storlek, bör med jämna mellanrum göra en medarbetarkartläggning. På mindre företag är det naturligtvis lättare att ha en löpande dialog kring hur man mår och upplever arbetet. Men en kartläggning kan ändå visa saker man inte kände till sen tidigare. 

Vilka frågor bör ställas i en medarbetarkartläggning? 

Naturligtvis kan frågeställningarna variera beroende på vilken typ av företag ni är och vilka utmaningar som just ni möter i er vardag. 

Våra experter på Avonova rekommenderar att man återkommande ställer frågor kring stöd, samarbete, arbetsbelastning, trygghet på arbetsplatsen och om trakasserier. Det är viktiga faktorer för hur vi känner inför vårt arbete och gäller för alla typer av företag. 

Så stöttar företagshälsan vid en medarbetarkartläggning 

Som företagshälsa har vi på Avonova ett flertal olika medarbetarkartläggningar att erbjuda. Vissa är stora omfattande undersökningar där vi befinner oss ute på arbetsplatsen och gör intervjuer. Men vi har också mindre omfattande medarbetarkartläggningar som går snabbt att genomföra via dator, telefon eller surfplatta.  

Vi erbjuder också kartläggningar riktade mot speciella områden, som till exempel vår OSA-kartläggning som undersöker företagets organisatoriska och sociala arbetsmiljö, alltså hur vi mår på arbetsplatsen, eller Barometern, som visar hur organisationens systematik kring arbetsmiljö ser ut. 

Ett samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsan 

Avonovas roll vid en medarbetarkartläggning är som expert. Inte bara för att vara ett viktigt stöd i att se vilken typ av kartläggning som bör göras, utan också i att tolka svaren och se vilka förbättringar som behöver göras. 

Men för ett lyckat resultat krävs det också ett engagemang från er som företag. En genomförd kartläggning får inte bli en skrivbordsprodukt. Den måste engagera företaget från ledning till samtliga medarbetare. Viktiga förändringar sker ofta mellan medarbetarna och chefen, och mellan chefen och arbetsgruppen. Där kan vi vara ett viktigt stöd, men chefens engagemang är i slutändan avgörande för resultatet. 

 

Det här ska ni tänka på vid en medarbetarkartläggning 

  1. Vad vill ni få reda på? Är det vissa faktorer som bör undersökas på er arbetsplats? Hur omfattande bör kartläggningen vara? 
  2. Följ upp. Gör gärna en större kartläggning varje år. Det hjälper er att se förändringar över tid. Det kan också vara en god idé att göra mindre kartläggningar med färre frågor med jämna mellanrum. Det ger er en bättre chans att upptäcka tidiga signaler. 
  3. Involvera alla medarbetare. Var tydlig med varför ni gör en medarbetarkartläggning och varför den är viktig. Glöm heller inte bort att vara tydlig med resultatet. Det skapar ett större engagemang både inför kartläggningen och inför nästa.