Kriser kan skapa trygghet

1 apr 2020
När kriser inträffar ställs allt på sin spets. Gamla strukturer faller och rollerna förändras. I det här blogginlägget berättar vår expert på organisationsfrågor hur det gick till när hans arbetsplats hamnade i en situation där allt förändrades.

När en kris bryter invanda mönster 

Det var vid snöstormen 1995. Jag var i särklass yngst på det stora kontoret och kände respekt, gränsande till rädsla, för åtminstone några av de gamla gubbarna och tanterna som alltid hade bråttom och som fräste och tappade tålamod om någon råkade vissla eller spilla kaffe. I den här miljön skulle jag aldrig våga säga vad jag tyckte, fråga när jag inte förstod, säga emot eller för den delen hålla med vem som helst – jag var helt enkelt en blek skugga av mitt bästa jag, som säkert hade kunnat bidra med något mer på arbetsplatsen. Numera kallar jag detta ”psykologisk trygghet” och tror mig veta att det är en av organisationers viktigaste tillgångar – ett socialt kapital som är viktigt att investera i och utveckla. 

Så, snöstorm var det. Jag och några få ytterligare hade lyckats komma till kontoret. Bland dem några av de allra mest skrämmande gubbarna. Under den dagen fick vi hjälpas åt att lösa akuta situationer, sätta oss in i varandras och de frånvarandes arbetsuppgifter, hämta mat och kaffe åt varandra och sätta upp lappar med texten ”NN är insnöad” på kollegors dörrar. Vi blev en grupp med gemensamt uppdrag och lärde känna varandra. 

Efter snöstormen var jag i jämförelse mycket bekväm och modig i arbetet, och bidrog nog också på ett helt annat sätt till vårt uppdrag för den tillhörighet och trygghet vi byggde upp på en dag försvann inte. 

Krishanteringen påverkas av tryggheten 

På många av våra arbetsplatser är den psykologiska tryggheten låg. Vi möter chefer och medarbetare vars bidrag till organisationen starkt begränsas av detta, vilket självklart resulterar i både lägre trivsel och sämre prestationer för helheten. Grunderna finns exempelvis i att medarbetarna egentligen inte är medarbetare utan kanske till och med motarbetare i betydelsen att de konkurrerar med varandra om resurser, fördelning av arbetsuppgifter (att få fler, eller slippa dem), chefens gunst osv. Förvånansvärt många arbetsgrupper är egentligen inga grupper definitionsmässigt då de inte arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål och detta gör arbetet med att skapa samhörighet och psykologisk trygghet mycket utmanande. 

Corona skapar ett undantagstillstånd 

I nuvarande situation med ett sorts undantagstillstånd på många arbetsplatser finns möjligheten att bygga upp psykologisk trygghet. Som chef tycker jag att du kan kosta på dig att ha en metaplan som syftar till just detta och som du driver genom att aktivt skapa nya konstellationer, nya insikter om kollegornas arbetsuppgifter och nya relationer. Du ser grogrunden omkring dig när vi människor visar våra bästa sidor i form av hjälpsamhet och generositet just när det är tuffa tider. 

Passa på, och lycka till med tryggheten i krisen!