Krisjour – före, under och efter en kris

7 nov 2019
Avonova har vidareutvecklat tjänsten Krisjour. Louise Eriksson har lett projektet och Ann-Charlott Davidsson arbetar i Kristeamet. De berättade mer om vad tjänsten innebär och om vad chefer bör tänka på vid en krissituation.

Krisjour är en tjänst som de flesta önskar att de aldrig ska behöva använda sig av. Men, desto viktigare att inte arbeta endast efterhjälpande. Avonovas tjänst handlar förutom akut hjälp vid en krissituation också om att vara förberedd med rutiner och policyer. Ann-Charlotts råd är att göra det enkelt för sig.

– En fara när man gör krisrutiner är att gå ner för mycket i detaljer. Man utgår ifrån något som har hänt tidigare, men det kommer nog inte att hända exakt något liknande igen. Man behöver hitta vad man ska göra snabbt, och då är det bättre att hålla det på en generell nivå, berättar Ann-Charlott Davidsson som är en av dem som har varit med och utvecklat tjänsten Krisjour för Avonova.

Svenska företag och organisationer har i dag en bra beredskap kring hur man ska hantera kriser, och att det är terrorhotet som har fått många att se över sina rutiner, berättar Ann-Charlott som har arbetat aktivt med krisinsatser sedan 1997, både för olika företagshälsors räkning, men också i en större Stockholmskommun. Hon tycker ändå att det kan vara nyttigt att låta en extern part se över organisationens rutiner.

Kunskap, erfarenhet och leda utan att ta över

För att arbeta operativt vid krissituationer finns det vissa kompetenser som är nödvändiga för att arbeta inom ett kristeam.

– Mycket kunskap om aktuell forskning. Det har hänt mycket på området de senaste åren. Det krävs också mycket erfarenhet och att tycka om att arbeta lösningsfokuserat i svåra situationer. Man ska kunna leda och stärka utan att ta över. Tar vi över helt blir väldigt sällan bra på sikt, säger Ann-Charlott.

Viktigt att tänka på vid en krissituation

På frågan om vad hon tycker är extra viktigt att tänka på som chef vid en krissituation lyfter Ann-Charlott fram några viktiga punkter.

– Närvaro och synlighet, att vara till hands. Man behöver inte säga så mycket, men man ska vara på plats. Sen är informationen viktig. Informera om de fakta som finns och upprepa. Det minskar i alla fall eventuell ryktesspridning. Information är verkligen otroligt viktig. Sen ska man inte glömma praktiskt stöd. Det har jag sett själv många gånger och forskningen stöder detta. Boka taxi till den som behöver, beställ mat, ordna så att barnen hämtas. Vanlig, vad man kan tycka enkel praktisk hjälp, har ett stort symboliskt värde, berättar Ann-Charlott.

Krisjouren bemannas dygnet runt

En nyhet är att Avonovas Krisjour kommer bemannas av ett centralt kristeam med placering i Stockholm. De hanterar inkommande krisärenden och vidtar de insatser som behövs dagtid. Förutom det centrala kristeamet kommer Avonova att ha lokala kristeam ute i landet, dessa kristeam kommer hantera uppdrag då behovet finns att insatsen sker på plats. Alla inom kristeamen är erfarna krishanterare med utbildning i kris och krishantering.

– Vi kommer att vara flera medarbetare som i kristeamen hanterar inkommande krisuppdrag men också arbeta med kvalificerat krisstöd till våra kunder före, under och efter en händelse. De medarbetare som arbetar i kristeamen kommer att ha det som ett dedikerat uppdrag. Vi kommer kontinuerligt att följa upp utförda krisuppdrag. Vi fortsätter erbjuda krisjour till våra kunder dygnet runt året om men förstärker den dagtid genom att man får direktkontakt med erfaren krishanterare, berättar Louise Eriksson som har drivit projektet med att vidareutveckla tjänsten Krisjour.