Så mår ditt företag – Avonova Barometern ger svar

19 jun 2019
På Avonova slår vi gärna ett slag för våra kartläggningsverktyg. De är ett effektivt sätt att bedöma organisationens hälsa, systematik och effektfullhet. Vi har kartläggningsverktyg både för att få snabba svar på mjukare frågor om hur medarbetarna mår, till hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på arbetsplatsen.

Jessica Kinnander är hälsocenterchef för Avonova i Kalmar och arbetar aktivt med kartläggningsverktyg. 

– I våra kundmöten pratar vi alltid om kartläggningsverktyg, och vi har väldigt många bra. Det finns en bra bredd. Både i tidsåtgång och i vad de faktiskt visar för resultat. Avonova Dialog till exempel, där man svarar snabbt på ett antal frågor om hur man mår i sitt arbete, eller i SAM-testet och Barometern som fokuserar mer på hur det fungerar med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Barometern ger tydliga svar i ett enkelt format

Jessica lyfter fram just nämnda Barometern som ett väldigt effektivt kartläggningsverktyg som uppskattas av kunderna. I Barometern svarar medarbetarna på en webbenkät där statistiken samlas och tolkas av Avonovas team. Efter kundens önskemål delas deltagarna in i exempelvis avdelningar för att kunna ge en tydlig jämförelse likväl som en god helhetsbild. Kunden får en tydlig presentation där statistiken kompletteras med Avonovas expertråd och åtgärdsförslag. Allt enkelt paketerat för att presenteras för till exempel en ledningsgrupp. 

Ett bra stöd för mindre företag

Självklart kan Avonova stötta i åtgärderna, men det är fritt fram för kunden att själv arbeta för att motverka eventuella riskfaktorer på egen hand. Jessica Kinnander lyfter fram det enkla formatet som en stor fördel med kartläggningsverktyget Barometern. Företagen får många insikter utan att behöva lägga ner så mycket egen tid. Det kan vara till stor hjälp för företag som inte har ett stort HR-team i ryggen.

– Den fungerar framförallt för små och medelstora företag där man behöver hjälp med arbetsmiljöarbetet. Där man kanske inte har en egen resurs att arbeta med arbetsmiljöfrågor. En del ganska stora företag har inte ens en egen personalchef. Man gör bara det nödvändigaste men arbetar inte så proaktivt, då tycker jag att Barometern är väldigt bra. 

Olika kartläggningsverktyg för olika frågeställningar

Barometern har ett tydligt fokus på systematik, rutiner och verktyg för arbetsmiljöarbete. För att få in mer mjuka värden rekommenderar Jessica att man kompletterar med andra kartläggningsverktyg.

– Barometern är jättebra och kostnadseffektiv, man får väldigt konkreta åtgärdsförslag, men den är inriktad på det systematiska arbetet, med rutiner och verktyg. Har man redan koll på det och istället vill veta hur människor mår, är Avonova Dialog väldigt bra. Den kompletterar Barometern på ett väldigt bra sätt.

Här kan du läsa mer om våra kartläggningsverktyg.

Relaterade inlägg