Så kan digital företagshälsovård förebygga ohälsa och sjuktal

30 jan 2019
Nästan en miljon svenskar mår idag dåligt på sin arbetsplats vilket både påverkar verksamheternas lönsamhet och samhället negativt. Nyckeln till ett hållbart arbetsliv är ett förebyggande företagshälsoarbete. Där har digitala verktyg och tjänster visat sig kunna göra stor skillnad – både proaktivt och när skadan redan är skedd.

Sjukskrivningar och anställda som mår dåligt när de går till jobbet har blivit ett folkhälsoproblem och en av arbetsgivarnas största utmaningar. Genom digitala verktyg kan man nu arbeta förebyggande på ett helt nytt sätt.

– Vi ser att den största boven är att man inte arbetar proaktivt. Vi strävar efter att man ska hålla det friska friskt istället för att bota de sjuka och på det sättet skapa förutsättningar för hållbara arbetsplatser och miljöer, säger Jörgen Malmenskog, vd på Avonova.

Stor möjlighet att påverka sjukorsaker

Vår storsatsning på Digital Företagshälsa erbjuder effektiva digitala verktyg och e-learning under ett och samma paraply. Vi har en kombination av digitala hjälpmedel och 120 hälsocenter där personal som företagsläkare, psykologer, ergonomer finns tillgängliga för fysiska möten. Genom att vi möter anställda tidigt har de stora möjligheter att kunna göra en insats. 

– Vi är den enda aktören som kan göra skillnad tidigt och eliminera problem på en arbetsplats. Företagshälsan är i särklass den största instansen som har möjlighet att påverka sjukorsaker i arbetslivet. Inom sjukvården träffar man personer först när de redan är sjuka medan vi kan kartlägga, screena och vara preventiva, menar Jörgen.

Vi har en stark digital plattform som både fungerar som ett komplement till konsultationer och som ett verktyg för att tidigt se hur en individ, grupp eller organisation mår baserat på data. Åtgärder kan sedan vara exempelvis coaching, en förstärkning av ledarskapsskiktet eller förbättrade fysiska förhållanden. 

– Vi har tillgång till en stor mängd data och metadata som gör att man kan se vilken hälsostatus en organisation har. Det gör att man i ett tidigt skede kan föreslå rätt åtgärder och hälsoprocesser. Sedan kan vi erbjuda en digital leverans på samma sätt som den fysiska med exempelvis vårt egna Kry.

Konkreta verktyg

Vårt breda digitala erbjudandet fokuserar på konkreta verktyg som ska hjälpa företag att arbeta systematiskt. Det finns många faktorer på en arbetsplats som kan hindra medarbetare från att arbeta effektivt, menar Robert Persson Asplund, chefspsykolog på Avonova och doktorand vid Linköpings Universitet där han forskar kring digital hälsa.

– Digitala verktyg kan fånga upp om någon inte känner trygg och inkluderad eller om det kanske är något som stjäl ens uppmärksamhet på jobbet. Sådant som får en att bli mindre effektfull. Verktygen kan där på ett tidigt stadium förutsäga och fånga upp sådana saker innan man hamnar i ohälsa.

”Du som chef kan sätta in rätt åtgärder”

Digital Företagshälsa är förankrad i evidensbaserad forskning som påbörjades redan på 90-talet men som nu tagit fart på allvar. En av de största fördelarna med digitala verktyg är tillgänglighetsaspekten, menar Robert.

– Verktygen kan sammanställa mycket mer data än vad vi kognitivt kan hålla i huvudet själva. Vi kan inte skapa samma överblick som ett system som samlar in information om hur medarbetarna mår i realtid. Systemen kan samla in data, återkoppla, prioritera och sålla ut information så att du som chef kan sätta in rätt åtgärder. De digitala instrumenten ställer frågor till medarbetarna en gång i månaden vilket gör att man är uppdaterad på ett annat sätt än genom en årlig undersökning till exempel. På så vis hinner man reagera i tid.