Kunden berättar – Sjuk- och friskanmälan

11 dec 2019
Paroc i Sverige är en tillverkare av brandsäkert isoleringsmaterial i stenull. I Sverige finns anläggningar i Skövde, Hässleholm och i Hällekis utanför Götene. Sedan 2017 har de använt sig av Avonovas Sjuk- och friskanmälan.

Sjuk- och friskanmälan är Avonovas tjänst för anmälan av sjukfrånvaro och Vabb. Förutom att sjukanmäla sig får medarbetaren alltid sjukrådgivning av sjuksköterska. För organisationer skapas statistik där sjukfrånvaron kan brytas ner och analyseras på individ-, grupp-, eller organisationsnivå. Det ger möjlighet att upptäcka personer eller grupper som riskerar att drabbas av ohälsa i tid. På det sättet kan den organisation som använder Sjuk- och friskanmälan på rätt sätt minska sjukfrånvaron.

Ett effektivt redskap

Det underlättar om man redan från start vet vad man vill få ut av tjänsten. Sjuk- och friskanmälan är främst ett redskap, inte en lösning i sig.

Men varför passade då Sjuk- och friskanmälan Paroc?

– Det var för att kunna behålla en struktur som vi redan hade. Med påminnelser till chefer, och till oss på HR. Och statistiken så klart, där vi verkligen får en överblick som stämmer med verkligheten. Vi hade en bra grund och sen finslipade vi processerna och tänkte till lite innan vi satte igång. Det är inte ett system som löser allt, man behöver ha ett systematiskt arbetssätt som man sedan utgår från i systemet, säger Jenny Brian, HR-manager på Paroc.

– Det är ett uppskattat redskap för man får koll. På riktigt. Speciellt dokumentationsdelen där alla kan se samma saker som chefen, fortsätter hon.

Jenny_Brian_Paroc.jpg

Jenny Brian, HR-manager på Paroc.

Medarbetarna får en bättre egenvård

På Paroc är ca 450 medarbetare uppkopplade mot Sjuk- och friskanmälan, både tjänstemän och kollektivanställda. Dessutom är chefer utomlands som har medarbetare i Sverige anslutna.

En funktion som uppskattas mycket av både Jenny Brian och medarbetarna är möjligheten att få sjukvårdsrådgivning direkt vid sjukanmälan. Det leder till att medarbetaren får en större chans till ett snabbare tillfrisknande genom en mer effektiv egenvård.

– Jag ser rådgivningsdelen som en bra funktion. Det skapar ett stort mervärde. Det är något som medarbetarna uppskattar, berättar hon.

Jenny Brian lyfter också fram hur tjänsten hjälper vid ett tidigt skede och skapar en bra överblick över sjukfrånvaron.

– Sjuk- och friskanmälan hjälper till att fånga upp tidiga signaler och ger oss en möjlighet att arbeta proaktivt. Det blir tydligt hur sjukfrånvaron faktiskt ser ut, avslutar hon.