Avonovas videokonsultationer

3 apr 2019
Avonovas videokonsultationer prövades först av vårt hälsocenter i Uddevalla som använde sig av tekniken med ett antal pilotkunder. Vi pratade med psykologen Sofie Folger och företagsläkarna Mikael Frentzell och Kristina Fryklund vid Avonovas hälsocenter i Malmö, för att få veta mer om hur en videokonsultation fungerar i praktiken.

Sedan pilotprojektet i Uddevalla har skärmar för videokonsultationer installerats över hela landet. Tekniken har testats för att klara alla utmaningar och Avonova-medarbetare har tränats i att hantera systemet. Ett hälsocenter som var snabbt att anamma den nya tekniken var hälsocentret i Malmö, som nu också ska bli ett av Avonovas tre regionala digitala hälsocenter. 

En ny typ av leverans av befintliga tjänster 

Videokonsultationer är inte en ny tjänst hos Avonova, det är helt enkelt en leverans av befintliga tjänster på ett enklare sätt med hjälp av ny teknik. Något som sparar tid både för Avonova och kunder samt kunders medarbetare. Det är något som Kristina Fryklund, företagsläkare bekräftar:

– Videokonsultationer är smidigt vid uppföljningssamtal, när man har kommit en bit in i rehabiliteringen. Den anställde behöver inte åka hit vilket blir mer tidseffektivt om de vid den bokade tiden är på sitt arbete, berättar Kristina.

Sofie Folger arbetar som psykolog på hälsocentret i Malmö och förklarar hur en videokonsultation går till.

– Jag bedömer utifrån den enskilde individens situation och mående om jag tycker att det kan lämpa sig med digitala samtal. I de fall jag bedömer att det lämpar sig undersöker jag intresset för att använda sig av videokonsultation. Jag skickar ett mail med en länk att följa. Själv får jag en påminnelse med möjlighet att ansluta till samtalen ungefär 10 min innan mötet startar. Sedan sker samtalet på samma sätt som om patienten varit i rummet.

Avonova levererar videokonsultationer

På bilden fr. v: Mikael Frentzell, Caroline Hansson – som  håller ihop bokningar samt Kristina Fryklund. Foto: Karolina Jurcevic

Det personliga mötet är fortfarande viktigt

Mikael Frentzell är läkare vid samma hälsocenter som Sofie, och han tycker att det är viktigt att träffa patienten innan den första videokonsultationen.

– Jag vill träffa patienten på tu man hand vid det första besöket. Vi får inte kompromissa med patientsäkerheten och träffar jag inte patienten initialt på mottagningen finns det risk att jag missar något avgörande främst avseende differentialdiagnoser samt att jag ofta behöver genomföra fysisk undersökning av individen.

Det är inte bara i vårdande samtal som tekniken lämpar sig. Mikael ser fler möjligheter, som att till exempel hålla i nationella utbildningar live. 

Däremot finns det situationer som lämpar sig sämre för videomöten berättar Sofie Folger.

– Jag upplever det inte som lämpligt att möta personer med svår depression, suicidtankar eller kris. Det gäller även personer med social ångest och djupare utmattning. Vi vill absolut undvika att förstärka destruktiva beteendemönster som isolering och passivitet hos nedstämda eller säkerhetsbeteende i hemmasittande hos personer med exempelvis social oro. Jag vill alltid ha det första bedömningssamtalet i rummet eftersom jag vill kunna skapa mig en så god bild som möjligt av hela personen som sitter framför mig. Detta för att kunna göra en så korrektbedömning som möjligt för att planera för rätt insatser framåt.

Här kan du läsa mer om Digital Företagshälsa...