Alkodrogrehab - både förebyggande och eftervårdande

22 jan 2018
Alkodrogrehab - både förebyggande och eftervårdande

Att vara påverkad av alkohol och droger på arbetet är oacceptabelt och ohållbart håller nog de flesta med om. Ändå är det ett vanligt förekommande problem på svenska arbetsplatser.

Alkohol och droger på jobbet medför inte bara problem och eventuella personliga tragedier för medarbetaren, det kan också innebära kostnader och stora risker för arbetsgivaren. Här kan företagshälsan vara en viktig resurs, både för individen och organisationen. Fredrik Sparring, företagsläkare inom Avonova berättar mer om problematiken samt om vilken hjälp som finns att få.

Fördomar kring beroende

Det finns många fördomar kring alkohol och droger – även en stor dos skam och skuldbeläggande. Många har en bild av missbrukaren som utslagen och hemlös. Verkligheten är den att det finns många med skadligt bruk som under lång tid klarar av att sköta sitt arbete och dölja sin konsumtion för omgivningen. Även självförnekelsen hos riskbrukare är stor.

– Ungefär 20% av männen och 12% av kvinnorna har en alkoholkonsumtion som är riskabel för hälsan, men många tänker inte på det som ett problem, säger Fredrik Sparring.

Vid misstanke om för hög alkoholkonsumtion där medarbetaren inte känner igen sig i, eller helt enkelt inte vill erkänna arbetsgivarens misstankar finns det olika verktyg till hands.

Dels kan medarbetaren få en alkomätare kopplad till mobilen. En annan väg att gå är ett formulär som rör personens alkoholkonsumtion.

Beroende i tre olika faser

Fredrik berättar att beroendeutvecklingen kan delas in i tre faser. Första fasen är riskbruk, sedan följer ett skadligt bruk, då hälsan och relationer börjar ta skada för att slutligen landa längst ut på skalan: beroende.

– Längst ut arbetar beroendeterapeuter med bland annat tolvstegs-program. Där är vår roll provtagning och att hålla kontakten med arbetsgivaren. De vill gärna ha oss som en länk mellan behandlingshem och dem själva, berättar Fredrik.

Fredrik Sparring tror att en viktig del i det förebyggande arbetet är att företag har en tydlig alkoholpolicy. Tillsammans med Sveriges Företagshälsor och med stöd av Karolinska Institutet har han suttit med i en expertgrupp för att ta fram riktlinjer för hur branschen ska bli bättre på att bland annat ta fram just policyer kring alkohol i framtiden. Ett annat sätt att komma åt problematiken är att avdramatisera samtalen kring alkohol. 

– Vi vill i samband med hälsoundersökningar få in alkohol på ett naturligt sätt i samtalet, utan pekpinnar. Precis som att man ska äta nyttigt och motionera ska man undvika att dricka, därför att det är skadligt för hälsan, säger Fredrik.

Fredrik upptäckte tidigt i karriären problematiken

Fredriks egna engagemang i de frågor som rör arbetsmiljö och hälsa kom tidigt i karriären. Det var när han arbetade på Volvos interna företagshälsa i Skövde som han kom i kontakt med problematiken.

– Där satt det ofta i väntrummet på mornarna flera personer som väntade på att få göra utandningstest och ta Antabus. Det var kravet från arbetsgivaren

för att de skulle släppas in på fabriksområdet. Det var i allmänhet långt gångna fall där jobbet kanske var en av de få sakerna som fanns kvar i deras liv, berättar Fredrik. Det är en erfarenhet som han sedan burit med sig under sin karriär.

Här kan du läsa mer om Avonova Alkodrogrehab.