Alkodrogrehab – vägen tillbaka

31 aug 2018
Alkoholbehandlingsgruppen på Avonova blev vägen ut ur missbruket för Markus. För företagsläkare Fredrik Sparring berättar han mer.

”Det här skulle jag gjort för 35 år sedan!”, utbrister Markus. ”Sedan jag började i Alkoholbehandlingsruppen hos Avonova har jag fått tillbaka relationen med min dotter och nu även mitt körkort. På arbetet har jag blivit piggare och chefen är nöjd.”

Alkoholen kostade Markus körkortet

Markus* är 58 år och arbetar sedan lång tid hos en stor arbetsgivare i västra Sverige. Han hade under lång tid haft problem med alkohol och det slutade med att han blev av med sitt körkort i tjänsten. Det blev en väckarklocka för både honom och hans arbetsgivare. Man beslutade att ge honom en chans att få behandling i öppenvårdsgruppen hos Avonova Företagshälsa.

Jag som skriver denna text är ansvarig läkare för gruppen bakom tjänsten Alkodrogrehab på Avonova. Vi är ett team som står bakom gruppen. Teamet består av Alkodrogbehandlare, sjuksköterska och jag som är läkare.

Markus vill gärna att andra ska få chansen att få hjälp och vill därför anonymt fortsätta att berätta om hur han upplevt behandlingen och de beslut som han tagit under resan.

Arbetsgivarens krav blev vägen ut ur beroende

Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att ta emot behandlingen?
Det krävdes att arbetsgivaren ställde krav på att jag skulle ta emot behandling, hjälp. Jag tror att det är svårt att se sin situation själv när man är mitt uppe i ett beroende. Det krävs ofta att någon agerar och frågar hur det är och ställer krav på förändring genom att samtidigt erbjuda hjälp.

Många fördomar kring alkoholberoende

Hur upplevde du behandlingen?
En person i gruppen sa att hen trodde att det var socialt utslagna personer från parkbänken som var där men det visade sig att det var vanliga personer där inte någon som inte kände personen kunde ha sagt att personen hade ett alkohol- eller drogproblem. I gruppen fick jag stort stöd av de övriga och av terapeuten. 

Vad skulle du vilja säga till personer som har alkohol eller drogproblem men som ännu inte fått eller tagit hjälp?
Det är faktiskt så att ensam inte är stark inte är stark. Ta den hjälp som erbjuds! 

Hur tycker du man ska agera som chef eller arbetskamrat till någon som har alkoholbekymmer
Påtala problemet på ett respektfullt sätt och erbjud hjälp. Ställ också krav på att personen tar den hjälp som finns!

Kan vara kvar i arbete under alkodrogrehab

Personer under behandlingen kan vara kvar i sitt arbete och i sin hemmiljö. Aktuell forskning visar att behandling i öppenvård har lika god effekt som mer omfattande och dyrare behandling på vad som oftast kallas behandlingshem då personen måste vara borta från sitt hem och arbete i 4–5 veckor. Under behandlingen och ett år efteråt sker provtagning för att säkerställa nykterhet och drogfrihet. Det erbjuds också stöd till chefer, arbetskamrater och anhöriga till den beroende. 

Innan behandlingen påbörjas utförs en kartläggning av alkohol- ochdrogproblemets omfattning som baseras på medicinsk provtagning och professionell bedömning av den enskildes problem.

Nykterheten gav energin och relationer tillbaka

Hur mår du nu Markus?
Det jag gått igenom under det här året är det bästa som hänt mig. Jag trodde inte att kroppen och själen kunde återhämta sig så här mycket. Jag har återfått livsglädjen. Min energi har ökat mycket. Jag sover gott och aptiten är tillbaka.

Det viktigaste är att jag har återfått kontakten med mina barn!

Läs mer om Avonova Alkodrogrehab.

 *Markus är ett fingerat namn.