Så hjälper du kollegan att sluta röka

22 dec 2017
Har du en kollega som röker? Här får du några tips på hur du kan vara med och skapa en rökfri arbetsplats.

Att sluta med tobak är en tuff utmaning. Det blir lättare för den som vill bli tobaksfri om omgivningen kan vara ett stöd i tobaksavvänjningen. Vi ställde några frågor till Natasha Anderberg, beteendevetare och organisationskonsult inom Avonova, och som har varit med och utformat tjänsten Tobaksavvänjning, om hur du som kollega, chef eller partner kan hjälpa någon som försöker bli tobaksfri.

Hur hjälper man en kollega som vill sluta med tobak på bästa sätt?

Var ett stöd, visa att du finns där om personen behöver hjälp. Vid god relation fråga om personen någon gång funderat på att sluta. Lyssna, bekräfta och uppmuntra personen att fundera på ett beslut som kommer bidra till bättre hälsa. Tala om att det finns hjälp att få för att bli tobaksfri (både effektiva mediciner för att slippa abstinens och stöd för att ändra vanor) om man inte tror att man kan klara det på egen hand.

Hur kan man som chef underlätta för en anställd som vill sluta använda tobak?

Ställ frågan: ”Använder du nikotin eller tobak i någon form?” Det visar att det är en viktig fråga som har betydelse för hälsa och arbetsprestation. Om personen har svårt att sluta på egen hand - erbjud råd och stöd tobaksavvänjare via företagshälsovård, vårdcentral, Sluta röka linjen eller sluta röka-app via 1177.

Hur kan man vara ett stöd för en partner som försöker sluta med tobak?

Var ett stöd, visa att du finns där om personen behöver hjälp. Lyssna, bekräfta och uppmuntra att personen har tagit ett bra beslut i att bli tobaksfri. Tala om att det finns hjälp att få (både effektiva mediciner för att slippa abstinens och stöd för att ändra vanor) om man inte tror att man kan klara det på egen hand.

Hur kan någon som själv använder tobak vara ett stöd för den som vill sluta med tobak?

Studier visar att även personer som själv använder tobak kan vara ett bra stöd för den som vill sluta med tobak. Erbjud stöd och uppmuntra att personen arbetar på att bli tobaksfri

Alla vinner på en tobaksfri arbetsplats! Rökning är idag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och för tidig död i västvärlden. Förutom det personliga lidandet orsakar rökning även betydande kostnader för arbetsgivaren.

• En rökare har i genomsnitt åtta extra sjukdagar per år (som kostar arbetsgivaren 13 700 kr/år) 

• En rökare beräknas ta i genomsnitt 30 minuter extra paus per arbetsdag (röktid 31 300 kr per rökare/år)

Sammanlagt beräknas en rökare kosta arbetsgivaren minst 45 000 kr varje år. 

Även andra former av tobaksanvändning som snusning, passiv rökning och vattenpipsrökning innebär risker för hälsan. Tobaksfri arbetstid med hjälp av kvalificerat stöd och behandling är en kostnadseffektiv insats!

Kontakta någon av våra säljare om ni vill ha hjälp med rökavvänjning>>>