Till huvudinnehållet
Varför firar vi Arbetsmiljödagen den 28 april?

Varför firar vi Arbetsmiljödagen den 28 april?

Varje dag dör tusentals människor av arbetsrelaterade skador runt om i världen. FN har dedikerat den 28 april till dagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, även kallad den internationella Arbetsmiljödagen.

Lycklig cyklist på vägen igenom ett bostadsområde.

Alla förtjänar en säker, frisk och hälsofrämjande arbetsmiljö

Den internationella arbetsorganisationen (ILO) arbetar för att säkerställa arbetstagares rättigheter över hela världen. ILO:s tema för 2023 handlar om arbetstagares grundläggande rätt till en trygg och hälsosam arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Hur bidrar företagshälsovården till en trygg och hälsosam arbetsmiljö?

Företagshälsovården (FHV) ska främst bidra till det förebyggande arbetsmiljöarbetet på företagen. Företagshälsovårdens uppgift är att bistå arbetsgivaren, och målet är att säkerställa att arbetsplatsen är sund och trygg. Förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete innebär kartläggning av arbetsmiljön, bedömning av riskförhållanden och vilka förebyggande åtgärder som måste vidtas för att förhindra arbetsrelaterad sjukdom eller skada. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är fullt försvarlig, och företagshälsovården ska fungera som företagets bollplank.

Trygg och säker arbetsmiljö är en del av FNs hållbarhetsmål

Trygg och säker arbetsmiljö är FNs åttonde hållbarhetsmål, och handlar om att främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och anständigt arbete för alla.

FNs internationella arbetsorganisation (ILO) arbetar för att nå målet om anständigt arbete för alla genom fyra huvudområden:

  1. Arbetstagarrättigheter - Främja och genomföra internationella arbetsstandarder och grundläggande arbetstagarrättigheter genom ILOs kärnkonventioner.

  2. Sysselsättning - Skapa möjligheter till full sysselsättning så att alla kvinnor och män kan få anständigt arbete, som kan ge uppehälle, kompetens och möjlighet till investeringar och entreprenörskap.

  3. Socialt skydd - Utvidga tillgången till och effekten av socialt skydd.

  4. Social dialog - Främja social dialog och samarbete mellan oberoende fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och myndigheter.

Stöd i arbetsmiljöarbetet

Regelverket kring arbetsmiljön kan kännas snårigt. Behöver du som arbetsgivare stöd i frågor kring det systematiska arbetsmiljöarbetet kan du vända dig till Avonova.

Läs mer här.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer