Till huvudinnehållet
Avonova prisas för sin förbättrade medarbetarupplevelse

Avonova prisas för sin förbättrade medarbetarupplevelse

Avonova har förbättrat sin medarbetarupplevelse mest under det gångna året. Det visar en stor kartläggning från undersöknings- och analysbolaget Brilliant Future vars data helt och hållet bygger på objektiv data och omdömen från medarbetarna själva.

Marie Tiger tillsammans med Lena Sintring på Brilliant
Marie Tiger tillsammans med Lena Sintring på Brilliant

Nya siffror från Brilliant Future visar vilka organisationer som tar bäst hand om sina medarbetare. Sammanlagt ligger över 230 000 svar från medarbetarundersökningar till grund för resultatet och nu står det klart att Avonova har förbättrat sin medarbetarupplevelse mest under det senaste året.  

Förutom vilka arbetsplatser som är bäst i landet visar kartläggningen även vad det är som gör att organisationerna sticker ut. Framgångsfaktorerna är framför allt att medarbetarna upplever bra kommunikation från ledningen och tydlighet kring värderingar och övergripande mål. 

Avonovas förändringsresa började redan 2021 då ett omfattande arbete med företagskulturen påbörjades efter att ha identifierat skillnader i kulturen och värderingarna runt om i företaget. En stor kulturmätning genomfördes där alla medarbetare fick ge sin syn på vilka värderingar som var viktigast för just dem. Dessa resultat låg till grund för utvecklingen av gemensamma värderingar som också blev grunden till företagets ledarskapsprinciper.  

Avonova sjösatte även ett stort program för ledarskapsutveckling för alla hälsocenterchefer parallellt med ett aktivt arbete med ekonomi- och verksamhetsstyrning.  

Marie Tiger, HR-chef på Avonova, menar att flera faktorer bidragit till det förbättrade resultatet inom ledarskapet. 

- Under 2022 fokuserade vi mycket på ledarskapet genom utbildning, coaching och individuella handlingsplaner. Vi införde även ett månatligt forum mellan Sverigeledningen, HR och ledarna för att kontinuerligt träffas och diskutera olika ämnen. 

Ledarna på Avonova följs upp på hur väl de genomför och följer upp handlingsplaner baserade på medarbetarundersökningen. Marie Tiger tycker att uppföljningen har lett till konkreta resultat.  

En avgörande framgångsfaktor är tydlighet i kommunikation kring mål och värderingar. På Avonova infördes obligatoriska RIK-samtal (Resultat, Insats och Kompetens) mellan medarbetare och chef en gång i månaden.  

Dessutom infördes en tydlighet i medarbetarsamtalet där alla hälsocenters mål bryts ner i individuella mål för varje medarbetare. Det medför att alla vet hur de kan bidra till företagets övergripande mål. I medarbetarsamtalet följs medarbetaren upp på hur väl man bidrar till företagets värderingar.   

- Jag tror att grunden i att vi efterlever våra värderingar på Avonova är att de grundas i våra egna. Det är alla medarbetare på Avonova som har bidragit till den här förändringsresan och utmärkelsen är ett kvitto på att vi fattat rätt beslut och gjort rätt insatser, säger Marie Tiger.  

Resan fortsätter och det är nu viktigt att bibehålla engagemanget och den fina kulturen som har skapats.  

Rickard Cox som är försäljnings- och marknadsdirektör på Avonova i Sverige avslutar.  

- Det finns en stolthet bland medarbetarna på Avonova i att vi hjälper våra kunder att forma ett hållbart arbetsliv. Vi ska fortsätta att bli bättre genom att vara tydliga i kommunikationen, att sätta och följa upp mål och arbeta ännu mer med ledarskapet. Att leva som vi lär gynnar både oss som företag, våra kunder och samhället i stort. 

Vi på Avonova erbjuder ett brett spektrum av insatser inom organisation och ledarskapsutveckling i nära samarbete med våra kunder.

Organisation och ledarskapsutveckling

Vi diskuterar gärna hur vi kan hjälpa dig säkerställa en välfungerande verksamhet och ett hållbart arbetsliv för såväl medarbetare som ledning. Kontakta oss!


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer