Till huvudinnehållet
På spaning i Almedalen

På spaning i Almedalen

Under Almedalsveckan 2024 hade vi förmånen att delta på SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) seminarium där den senaste studien Jobbhälsoindex, som fångar trivsel, engagemang och arbetsmiljöaspekter i svenskt organisationsliv presenterades.

Almedalen i Visby

Seminariet handlade om hur globala utmaningar som krig, ekonomisk inflation och AI:s snabba framsteg påverkar vår arbetsmiljö och jobbhälsa, samt vilka krav de ställer på organisering, chefer och medarbetare.

Här är några insikter som vi tar med oss: 

  • Medarbetarengagemang är en av hörnstenarna i en framgångsrik verksamhet. Anställda inom privat sektor är mer nöjda än tidigare, särskilt bland äldre medarbetare. Samtidigt finns en tydlig oro bland unga för att inte prestera tillräckligt bra. 

  • Nyckelfaktorerna för att skapa hållbara arbetsplatser med engagerade medarbetare är ledning och organisation, arbetets mening, påverkan och inflytande, social miljö, närmaste chef och psykologisk trygghet. 

  • AI och teknik erbjuder spännande möjligheter med 18% av medarbetarna som använder AI dagligen, främst inom IT-branschen. Men vi måste också ta itu med oron för att ersättas av AI, som cirka 20% av medarbetarna känner. 

  • Distansarbete är utbrett med 4 av 10 som jobbar delvis på distans. 70,9% av distansarbetare upplever bättre balans i livet. En flexibel arbetsplats innebär ofta mer välmående och produktiva medarbetare. 

  • Andra krav på ledarskapets roll. Vi behöver ett klimat där människor vill bli chefer. Det räcker inte att vara en stark ledare, de bör även vara bra på att coacha sina team och har förmågan att fånga upp tidiga tecken på ohälsa. En tidig signal kan exempelvis vara att medarbetaren slutar svara på mail.

  • Friskfaktorer och transparens är viktiga för att skapa ett hållbart arbetsliv. Bra ledarskap, rättvisa och transparens, dialog och samverkan är avgörande. Vi behöver också anpassa vårt ledarskap för att möta behoven hos flera generationer och främja mångfald på arbetsplatsen. 

Företagshälsans roll

Företagshälsan har utan tvekan en viktig roll i att stötta och bidra till en hälsosam och hållbar arbetsmiljö. Vi på Avonova har ett stort utbildningsutbud med aktuella ämnen anpassade efter dagens arbetsliv. Några av utbildningarna handlar om att arbeta och leda på distans samt att leda den yngre generationen medarbetare. Dessutom har vi utbildning i hur man skapar mångfald på arbetsplatsen. Kontakta oss via utbildningssidan för mer information.

Studier visar ett tydligt samband mellan medarbetarengagemang, kundnöjdhet och affärsresultat. Att dessa faktorer korrelerar är ingen nyhet. Vi erbjuder både medarbetarundersökningar och stödinsatser ute i verksamheterna för att förbättra dessa områden.  


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer