Till huvudinnehållet
Nästan allt du behöver veta om hälsoundersökningar

Nästan allt du behöver veta om hälsoundersökningar

Vad finns det för fördelar med en hälsoundersökning? Hur går den till? Och vilka effekter kan man vänta sig på grupp- och individnivå?

För att få veta mer hur hälsoundersökningar fungerar ställde vi några frågor till Maria Sjöberg, som arbetat som företagssköterska sedan 2001 och dessutom är utbildad tobaks- och sömncoach.

Berätta lite mer om dig själv, om ditt arbete inom vården och din yrkesroll idag. I grunden är jag utbildad sjuksköterska. Under utbildningen träffade jag hjärtpatienter som ofta hade allvarliga sjukdomar och stod inför stora, komplicerade operationer – och det slog mig att många av patienterna hade rökt eller led av övervikt. Tänk om vi hade kunnat förebygga sjukdomarna? Tänk om de fått vara friska i stället för att hamna på operationsbordet? Det var då jag blev intresserad av förebyggande hälsoarbete – eftersom jag förstod att det var ett område där det går att göra mycket nytta. Varför ska jag som arbetsgivare beställa en hälsoundersökning? Kort sagt: för att du får en nulägesbild av medarbetarens hälsa och arbetsförmåga. En hälsoundersökning gör också att vi kan hjälpa arbetsgivaren fokusera rätt. Vilka insatser är viktigast? Ska vi prioritera arbetsmiljö eller friskvård? Många satsar på fruktkorgar eller stegräkning, och även om det är trevliga insatser i sig, är det kanske inte just det som behövs. Många tror att en hälsoundersökning bara innebär att en medarbetare får koll på sin hälsa, men det centrala är att få koll på hur företaget mår i helhet. Det är där som vi verkligen kan åstadkomma stor skillnad. Men då gäller det också att företaget följer upp och utvärderar de insatser som görs – det är otroligt viktigt. Det är just i det systematiska arbetsmiljöarbetet som vi kan hitta underliggande problem som kanske är svåra att märka på individnivå. De som kommer hit kan ha fysiska symptom som att de sover dåligt, har ont i magen eller nacken medan det egentligen beror på en knepig chef, eller hög arbetsbelastning. Träffar vi bara en person kan det vara svårt att märka sammanhangen, men eftersom vi träffar flera kan vi upptäcka mönster och lättare att se var det behöver göras förändringar.

Hur ser man till att få den bästa effekten av en hälsoundersökning?

För att verkligen få utväxling från hälsoundersökningen så är det otroligt viktigt att följa upp insatserna. Helst ser vi därför att vi följer upp årligen, eller åtminstone vartannat år. På det viset kan vi löpande arbeta med olika slags insatser för att skapa förbättringar och sedan enkelt följa resultaten. Tyvärr väljer många att göra hälsoundersökningarna vart tredje år. Problemet är att det hinner hända mycket under den tiden: allt från att människor åldras och därmed får naturligt förändrade värden, till att folk helt enkelt hinner sluta på arbetsplatsen.

Finns det olika varianter av hälsoundersökningar?

Ja. För att vi ska hitta rätt så frågar vi beställaren först – vad är syftet? För hälsovanor har vi en hälsoprofilbedömning, men den vanligaste undersökningen är Hälsoundersökning med arbetsmiljöfrågor, där vi tittar på levnadsvanor, hälsa och arbetsmiljö – då får vi en helhetsbild som gör att vi kan hjälpa till effektivt med rätt insatser eller rådgivning. Vissa branscher med stora påfrestningar på kroppen, till exempel inom byggsektorn, kan behöva specifika undersökningar med fokus mer på det fysiska. Då gör en fysioterapeut en undersökning där han eller hon tittar närmare på kroppens funktion.

Har du upplevt några fördomar eller missförstånd kring hälsoundersökningar?

Det finns de som ser hälsoundersökningen som en chans att ta en massa prover för att se att de har bra värden. Men så fungerar det inte – vi får helt enkelt inte göra prover som inte hör ihop med arbetsmiljöarbetet. Sen finns det dem som ser hälsoundersökningen bara som ett tillfälle att bekräfta att de är friska, medan de tyvärr inte är beredda att själva agera och behöva förändra sina vanor.

Vilka behöver göra hälsoundersökningar?

Vissa branscher har lagkrav på att göra hälsoundersökningar, men egentligen har alla yrken sina risker. Därför är hälsoundersökningar viktigt oavsett vad man arbetar med. Tråkigt nog har jag märkt att personal inom vård, omsorg och skola sällan får göra hälsoundersökningar – och jag tror tyvärr inte att det är en slump att det handlar om kvinnodominerade yrken.

Kan du berätta lite om vilka upptäckter som görs vid hälsoundersökningar?

Blodtryck är en typisk åkomma som vi upptäcker. Den kan komma smygande och behöver inte ge symptom, så den tenderar att dyka upp. Det är också ett typexempel på hur viktigt det är att hålla koll på hälsan – det är lätt att åtgärda om det upptäcks i tid, men kan ge väldigt allvarliga konsekvenser och komplicerade vårdbehov om det går oupptäckt och obehandlat.

Det finns förstås de mer ovanliga upptäckterna – jag träffade en tjej idag som fick reda på att hon hade diabetes under en tidigare hälsoundersökning. Tack vare att det upptäcktes kunde hon få kontroll på sitt blodsocker och må mycket bättre.

Sedan finns det de som helt enkelt har nytta av att få ett annat perspektiv och bli medvetna om att de har ohälsosamma levnadsvanor. Där handlar det inte om att vi upptäcker en sjukdom, utan att vi kan se att de antagligen kommer att bli sjuka. Det är otroligt viktigt att nå fram till de personerna, då medvetandegörandet kan förändra hela deras liv.

Och så finns det saker som blir extra tydliga på gruppnivå – hur är det kollektiva måendet? Då är det lätt att märka att en arbetsplats är präglad av negativ stress. Mobbing och kränkande särbehandling är också sådant som kommer fram. Och där har vi ju bra verktyg för att stötta chefer och organisationer att förbättras.

Vad händer efter hälsoundersökningen – hur tas resultaten vidare?

När vi gör hälsoundersökningar så skapar du som individ ett digitalt hälsokonto där du kan se dina resultat och sätta upp dina mål. När alla gjort sina undersökningar tar vi fram en grupprapport så att beställaren får en sammanställning om hur gruppen mår, med åtgärdsförslag där vi ser risker eller där förändringar behöver genomföras. Där framgår det om det är många som är stressade, har högt blodtryck, har dålig kondition, högt BMI, äter eller sover dåligt. Finns det en individ som behöver få stöd och hjälp så stämmer vi av med beställaren om de vill att vi ska ge dem stöttning, exempelvis genom att hjälpa någon sluta röka.

Till sist: vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att beställa en hälsoundersökning?

Som beställare är det lätt att se en hälsoundersökning som en kostnad. Men om du jobbar systematiskt med resultaten så kommer du också se en utveckling med personal som trivs, stannar kvar, orkar prestera och har ork att ha en bra fritid. Bortsett de mänskliga värdena, innebär allt detta enorma besparingar. Med bättre mående får företagets också en ökad arbetsglädje och bättre sammanhållning. Det är till och med så att själva hälsoundersökningen kan få i gång medarbetarna, då de efteråt diskuterar sina resultat och funderar på gemensamma aktiviteter för att träna. Effekten sprider sig!


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Artikeln är godkänd av
banner background
Maria Sjöberg
Företagssköterska, Arbetshälsa och livsstil
Publicerad
10. januar 2023
Sist uppdaterad
20. april 2023

Läs mer