Till huvudinnehållet
5 tips för hållbar arbetsmiljö

5 tips för hållbar arbetsmiljö

Alla förtjänar en trygg, säker och hållbar arbetsplats. Men vad krävs och hur skapar man förutsättningarna för det? 

Karriärväxling

I samband med den internationella Arbetsmiljödagen söndagen den 28 april, vill FN fokusera på sitt 8:e hållbarhetsmål, vilket bland annat handlar om att främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. En förutsättning för att lyckas med det är att ta de anställdas arbetsförhållanden på allvar. 

Globalt sett drabbas tyvärr tusentals människor varje dag av arbetsrelaterade olyckor, med allvarliga konsekvenser såsom invaliditet och dödsfall. Ännu fler drabbas av sjukdomar relaterade till arbete, ofta efter många år av skadlig påverkan. 

En stor del av sjukfrånvaron är helt eller delvis arbetsrelaterad. Här finns en enorm potential för förbättring som små och stora företag i landet kan utforska närmare! 

5 goda råd 

När olyckor eller arbetsrelaterade sjukdomar inträffar kan vi genast fastställa att något fundamentalt har gått fel - någonstans längs vägen. Företag som arbetar förebyggande med arbetsmiljön minskar risken att hamna i en sådan situation avsevärt.

Så, vad kan vi göra för att undvika att hamna i en negativ spiral med oönskade konsekvenser både för medarbetarna och företagets ekonomi? Nyckeln finns i förebyggande arbete. De mest framgångsrika företagen har alla gemensamt att de fokuserar på sina medarbetares hälsa, parallellt med en god planering och systematik varje dag.

Och det behöver inte vara svårt. Här får du 5 universella tips för en bra arbetsmiljö! 

1. Psykosocial arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö handlar om mänskliga faktorer på arbetet. Helt enkelt hur människor mår på jobbet. Och varför är det viktigt? Jo, för välmående medarbetare som är i balans presterar alltid bättre än medarbetare som har energiläckage.

Det räcker inte med att vara en snäll kollega om arbetsmiljön till stor del saknar struktur, ramar eller kontroll. Som ledare måste du ha en tydlig plan för vem som organiserar, planerar och utför arbetsuppgifterna.

Tydliga roller och ansvarsområden gör att medarbetarna känner trygghet, vilket alltid har en positiv effekt på trivseln. Om du dessutom vurmar för öppenhet och delaktighet i företagets dagliga verksamhet, är du på god väg att skapa en bra arbetsmiljö som främjar medmänsklighet.

2. Var proaktiv

Arbetsolyckan som aldrig inträffade, eller cancerdiagnosen som aldrig kom, är historier du som företagsledare vill berätta. En arbetskultur som grundas i struktur och förebyggande åtgärder är något att vara stolt över.

Vi skiljer ofta på den psykosociala (mänskliga) och den organisatoriska arbetsmiljön (struktur). Dessa två är nära sammankopplade. Forskning visar till exempel att missnöje, trakasserier och mobbning frodas om det finns brister i hur arbetet organiseras.

Hälsa, miljö och säkerhet (HMS) är en viktig del av den organisatoriska arbetsmiljön. Om du arbetar inom en bransch som definieras som särskilt riskutsatt, gäller särskilda regler för dig och ditt företag. HMS handlar framför allt om att organisera arbetet på ett säkert och hälsosamt sätt, i enlighet med gällande lagar och förordningar.

3. Upprätta balans

Att bygga en bra och hållbar arbetsmiljö handlar ofta om balans. Om man har övervikt eller undervikt av något kommer byggnaden tillslut att spricka eller rasa samman helt.

Se det som ett skärningspunkt där två linjer möts precis när det är balans mellan vilka krav du som företagsledare ställer och vilka förväntningar de anställda har på vad arbetet innebär. Är ledningsgruppen och de anställda synkroniserade, kommer man nästan alltid att dra åt samma håll.

Balans mellan insats och belöning är också en viktig aspekt. Här måste det finnas en röd tråd! Upplever de anställda olika behandling, även om de planerar och utför arbetet på ett bra sätt, kommer det att ha en mycket negativ inverkan på arbetsplatsmiljön.

Ju mer rättvist, desto bättre arbetsmiljö.

4. Odla kunskap

Kunskap är ett vapen som kan ge dig konkurrensfördelar. Branschkunskap är viktigt och bör prioriteras högt, men det är inte tillräckligt i sig för att ha en god arbetsmiljö. De företag som lyckas bäst med arbetsmiljön är de som tar mänskliga relationer på allvar.

I idrottens värld har vi sett många exempel på lag som presterar över förväntan. Framgångsnyckeln bakom den typen av av idrottsliga bedrifter är nästan alltid en ovanligt stark laganda. Mycket av detta är faktiskt överförbart till arbetslivet i allmänhet. För att prestera så bra som möjligt på jobbet måste var och en av oss känna tillhörighet och stolthet i projektet. En mängd olika kvaliteter sätts samman till goda samarbeten och resultat, trots olikheter.

För att sticka ut i branschen och locka de bästa talangerna bör företaget söka kontinuerlig kunskapsutveckling. Utmana dina medarbetare att aktivt utvärdera dig som ledare, precis som du gör med dem. Hur är läget idag? Vad kan man göra för att bäst nyttja de mänskliga resurserna och möjligheterna?

5. Sprid glädje!

Hur kommer du att bidra till att skapa en bra arbetsmiljö? Det allra enklaste är faktiskt att föregå med gott exempel. Vi människor är flockdjur som lätt påverkas av stämningar och humör. Om du som ledare tar ett särskilt ansvar för att vara positiv, hjälpsam och omtänksam, kan vi nästan garantera att detta kommer smitta av sig till andra i organisationen.

På samma sätt som en rädslokultur marginaliserar kreativitet och ansvarskänsla, kommer en glad ledare med stor tillit till medarbetarna att bygga starka band!

Läs mer om Arbetsmiljödagen och hur Avonova kan bidra i arbetet för en hållbar arbetsmiljö när det gäller frågor som jämställdhet, inkludering och mångfald. Arbetsmiljödag varje dag!


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer