Nykter och drogfri arbetsmiljö

Vi erbjuder hjälp både vid misstanke om riskbruk som vid behandling vid ett mer långtgående beroende. Bland annat med hjälp av förebyggande tester och ett flertal olika verktyg för att säkerställa nyktra och säkra arbetsplatser.

Det här är Avonova Alkodrog

Som arbetsgivare får du hjälp med hantering av problematiken och en säkrare, mer lönsam och hållbar arbetsmiljö.

För hög alkoholkonsumtion, beroende eller missbruk av droger kan upptäckas på olika sätt – av chef eller av kollega eller i samband med en livsstils- eller hälsoundersökning. Det kan även upptäckas genom AUDIT C, som är en egen undersökning av alkoholintag, eller att medarbetaren själv söker hjälp. Vid misstanke eller oro har chef samtal med medarbetaren tillsammans med Avonova kring alkohol och droger.

Efter samtalet genomförs Kartläggning Alkodrog. Utifrån kartläggningen genomförs ett möte med medarbetare och chef. Om medarbetaren har en problematik rekommenderas något av följande:

- Rehabilitering och behandling med 15-metoden

- Behandling med stöd av alkoholmätare kopplad till mobilen

- Behandling och stöd genom Alkodrogbehandlare

- Egen behandling

Vi rekommenderar även drogtestprogram som är effektiva verktyg för dig som arbetsgivare i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa en säker och hållbar arbetsmiljö.

Vi erbjuder följande drogtestprogram:

- Slumpvisa alkohol- och drogtester

- Inpasseringstest

- Incidentberedskap

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare >>>