Arbetsförmågebedömning

En bedömning av medarbetarens arbetsförmåga ska för alla parter ge ett underlag med rekommendation om beslut och fortsatta åtgärder. Till våra bedömningar och utredningar finns möjlighet att söka bidrag genom arbetsplatsnära stöd.

 

Shared Buttons