Hjälp att utreda aktuell arbetsförmåga

En bedömning av medarbetarens arbetsförmåga ger för alla parter ett underlag med rekommendation om beslut och fortsatta åtgärder.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare >>>