Ett webinarie där vi beskriver hur testning av personalen kan utgöra ett kompletterande viktigt skyddsnät mot sjukdomsutbrott, i situationer när man måste träffas för att hålla verksamheten och samhället igång.

Datum: 26 februari 2021 Tid: 11:30-12:15 ANMÄLAN

Webbinariet är kostnadsfri.

Företagshälsovården är vana att testa arbetstagare i olika sammanhang, även före den nu rådande coronapandemin. Vi vill gärna dela med oss av våra erfarenheter av hur testning kan organiseras på olika sätt utifrån olika behov. Vi kommer också ta upp aspekter som sekretess, smittspårning och ansvarsfördelning mellan arbetsgivare, arbetstagare och oss som provtagare. Välkomna!

Vi som deltar i webinariet är:

Sofia Åström Paulsson, medicinskt ledningsansvarig läkare på Avonova

Maria Granath, företagssköterska och arbetsmiljöspecialist, med både bred och djup erfarenhet av olika typer av covidtestning på arbetsplatser

Petter Hallman, Managing Director på Avonova Sverige och med stor erfarenhet från att planera olika typer av testinsatser på många svenska företag

Webinarieserien kommer vid senare tillfällen också beröra:

- Psykologiska effekter av ett år med covid-19

- Återgång till det nya normala

- Rehabilitering och insatser vid långtids covid-19