Verksamhetsplan

Tillsammans med dig tar vi fram en verksamhetsplan som innehåller tjänster med fokus på systematik och långsiktighet i hälsoarbetet.

 

Avonova Verksamhetsplan hjälper dig att skapa en hållbar arbetsmiljö. Du får överblick av ditt hälso- och arbetmiljöarbete genom gemensamt planerade insatser och tydliga mål. Verksamhetsplanen ger dig grundläggande förutsättningar att leva upp till de krav på som finns i föreskriften AFS - Systematiskt Arbetsmiljöarbete.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare >>>