Avonova Tjänstekatalog 2022

Vi drivs av att stötta våra kunder i att skapa sunda och trygga arbetsplatser med friska och motiverade medarbetare som orkar prestera på en hållbar nivå på och utanför arbetet. Arbete är viktigt för människors hälsa. I tjänstekatalogen har vi samlat ett helhetserbjudande som ska fungera som stöd i vårt samarbete och utveckling av ert hälso- och arbetsmiljöarbete, på organisation- grupp och individnivå. Läs mer i tjänstekatalogen 2022 >>>

Grunden i vårt samarbete är ett Tryggavtal
Vi tecknar tillsammans ett Tryggavtal med syfte att stötta er i det systematiska arbetsmiljöarbetet i er vardag. Tryggavtalet finns i fyra olika former: ACCESS, BAS, PLUS och ASSIST. Gemensamt för avtalen är en inledande behovsanalys och verksamhetsplan med årlig uppföljning där vi gemensamt sätter upp mål, insatser och utvärdering så att ert hälso- och arbetsmiljöarbete säkerställs. Tryggavtalen är anpassade efter era behov ur ett organisatoriskt-, grupp- eller individperspektiv.

Vår arbetsmetodik utgår från det systematiska arbetsmiljöarbetet
Vi stöttar er med kartläggning och bedömning inom områdena Hälsa, Rehab, Beroende samt fysisk och psykosocial Arbetsmiljö. I kartläggningen identifieras risk- och friskfaktorer som fungerar som underlag för åtgärder och insatser. Våra insatser kategoriseras i olika områden: Hållbar, Hälsa, Hälsorisk och Ohälsa som har olika innehåll och syften. Ett fungerande hälso- och arbetsmiljöarbete kräver att man är aktiv inom samtliga områden och målet är att uppnå en förflyttning från reaktiva insatser till mer förebyggande och proaktiva insatser. Resultatet av genomförda insatser följs upp gemensamt.

Avonovas specialister stöttar er i hälso- och arbetsmiljöarbetet
Våra specialister har en bred kompetens, arbetar utifrån evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet. Vi tillhandahåller företagsläkare, företagssköterskor, psykologer, organisationskonsulter, managementkonsulter, beteendevetare, ergonomer/fysioterapeuter, arbetsmiljöingenjörer, rehabkoordinatorer, alkodrogterapeuter, hälsopedagoger och HR-konsulter. Vår styrka är att vi arbetar i multidisciplinära team där vi bidrar med olika infallsvinklar, kunskap och erfarenhet.

Digital företagshälsa
Digital företagshälsa är ett digitalt leveranssätt av våra tjänster. Via vår videokonsultation kan du träffa våra specialister på din arbetsplats, i hemmet eller där det passar dig. Du identifierar dig med mobilt BankID och mötet kan ske via smartphone, surfplatta eller dator. Du kan känna dig trygg med säkerhet och sekretess.

English version Avonova Service catalogue 2022 >>>

 

Skulle ni vilja veta mer om Avonovas olika tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling?
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort och berättar mer.