Avonova erbjuder antikroppstest och rådgivning kring covid-19 på arbetsplatser

För att stötta arbetsgivare vid planering och resurssättning i ljuset av den rådande pandemin erbjuder vi nu en tjänst innehållande antikroppstestning, analys och rådgivning.

I tjänsten ingår

  • Antikroppstestning på arbetsplatsen utförd av Avonovas företagssköterskor. Blodprov tas genom ett stick i fingret och ger svar på 15min till individen. Testsvaret vägs samman med om man har haft symtom
  • Analyser till arbetsgivaren av hur stor andel av personalen som har antikroppar. Detta delas vid behov upp på olika personalgrupper i större organisationer.
  • Rådgivning av företagshälsovårdssköterska och vid behov läkare digitalt 
    • Tolkning av resultaten
    • Lämpliga smittskyddsstrategier för arbetsplatsen

Om testet

  • Testet är CE-märkt och och är utvärderat genom en svensk publicerad studie av virologprofessor Åke Lundkvists forskargrupp vid Uppsala Universitet. Denna studie visade på 99,2% specificitet för IgG antikroppar, vilket innebär att i 99 fall av 100 betyder ett positivt prov att man verkligen har haft sjukdomen.
  • Vi delar Folkhälsomyndighetens slutats i strategi för utökad provtagning och testning av covid-19 att att en individ med nylig (inom 3-6 månader) genomgången covid-19 har sannolikt helt eller partiellt skydd mot sjukdom vid återinfektion i covid-19

Tjänsten kostar 950 kr per anställd som testas och beställs genom detta webbformulär.

Vi tar kontakt för tidbokning från vecka 21. Minsta antal tester per arbetsplats är 10 tester. Antalet tester är begränsade och därför erbjuder vi tjänsten först till Folkhälsomyndighetens prioriterade grupper och därefter till övriga kunder i den ordning vi får in beställningarna.

Viktigt att tänka på är att denna tjänst fokuserar på kartläggning av genomgången covid-19-infektion, inte om att konstatera pågående covid-19-infektion hos sjuka individer.