Til hovedinnhold

Hälsoundersökning

Avonova erbjuder flera olika typer av hälsoundersökningar för företag som är skräddarsydda efter medarbetarens förutsättningar samt er bransch och yrkeskategori.

  Få rådgivning

  Som en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet tillhandahåller vi tjänster för lagstadgade medicinska kontroller, men även flertalet tester för syn, hörsel, lungfunktion och kondition. Gemensamt för alla dessa är att de ger en god överblick över både den enskilda individen samt organisationens hälsa.

  Kartläggning av riskfaktorer hos medarbetaren ger en bra grund både för generella förebyggande insatser samt riktade åtgärder och stöd. Våra hälsoundersökningar är utformade både för att bedöma och beskriva hälsotillstånd samt arbetsmiljörisker. Vi tar blodprover, utför testar och analyserar faktorer som medarbetaren kan utsättas för i arbetsmiljön och skulle kunna leda till ohälsa.

  Medicinska kontroller

  Arbetsgivaren måste enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift “Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS 2019:3) anordna hälsoundersökningar, och i vissa fall blodprover, om medarbetarna utsätts för vissa faktorer i arbetsmiljön. Framförallt gäller detta verksamheter där det förekommer:

  • vibrerande verktyg och maskiner

  • nattarbete

  • handintensivt arbete

  • allergiframkallande kemiska produkter (t.ex. härdplaster)

  • fibrosframkallande damm (t.ex. asbest och stendamm)

  • bly

  • kadmium

  • kvicksilver

  • klättring med stor nivåskillnad

  • rök- och kemdykning

  • dykeriarbete

  Är du osäker på vilka medicinska kontroller som behöver göras för just ditt företag – kontakta oss.

  Hälsoundersökningar hos Avonova

  Regelbundna hälsoundersökningar är en investering i ditt företag. Genom att hjälpa de anställda att upprätthålla en god hälsa, kan du som arbetsgivare också räkna med högre arbetsinsats och mindre sjukfrånvaro.

  Det är lönsamt att satsa på sina medarbetare och med vår hjälp kommer dina medarbetare få tillgång till utförlig information och resultatbedömning, samt professionell återkoppling av Avonovas experter.

  Nedan följer exempel på övergripande undersökningar och tester vi kan bistå er med:

  • Hälsokonsultation

  • Hälsoprofilbedömning

  • Fysisk funktionsanalys

  • Konditionstest

  • Synundersökning

  • Hörselundersökning

  • Blodprov

  • Alkohol- och drogtest