Avonova Human Capital storsatsar på att motverka vibrationsskador

Avonova storsatsar på att motverka vibrationsskador som ett direkt resultat av ökad efterfrågan från företagets kunder och som en följd av Arbetsmiljöverkets ökade fokus på arbetsmiljöproblemet.

- Arbetsmiljöverket ställer allt högre krav på att arbetsgivarna reducerar vibrationsskador och ökar under 2019 och 2020 antalet inspektioner inom detta område. Som ett svar på Arbetsmiljöverkets krav och det faktum att arbetsgivare har en skyldighet att erbjuda medicinska kontroller kommer Avonova att sätta upp en rikstäckande organisation för hälsokontroller av vibrationsexponerade arbetstagare, säger Sofia Åström-Paulsson, chefsläkare på Avonova.

I hälsokontrollerna kommer Avonova använda sig av ett nyutvecklat instrument och en screening-metod där Avonova och har ingått en avsiktsförklaring med leverantören VibroSense Dynamics.  

-  Tack vare samarbetet med VibroSense och en ny screening-metod får vi ett effektivt och enkelt verktyg för att hjälpa våra kunder att upptäcka och följa upp åtgärder för att förebygga ett allvarligt arbetsmiljöproblem, säger Jörgen Malmenskog, VD Avonova Hälsa AB.

- Avonovas storsatsning är välkommen eftersom vibrationsskador är ett allvarligt problem inom flera olika yrkesgrupper. Jag ser fram emot samarbetet där vi levererar vårt nyutvecklade instrument VibroSense Meter II som vi menar är det mest tillförlitliga instrumentet för att upptäcka känselnedsättning i fingrar och händer, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics.

- Med denna avsiktsförklaring får vi en unik position i Sverige som den aktör som kan hantera en av de största utmaningarna i svenskt arbetsliv, avslutar Peter Tigerberg, produktchef på Avonova.

Om vibrationsskador

Vibrationsskador orsakade av vibrerande verktyg är idag den vanligaste arbetsskadan i Sverige och utgör totalt 28 % av alla registrerade arbetsskador. Användandet av handhållna vibrerande verktyg ligger på en konstant nivå sedan 10 år tillbaka. I Sverige finns ca 400 000 arbetstagare som arbetar med handhållna vibrerande verktyg vilka kan ge skador på nerver, blodcirkulation, leder och muskler. De vanligaste symtomen på vibrationsskador är försämrad känsel, domningar, vita fingrar och förlorad finmotorisk förmåga. Skadorna medför ofta livslångt lidande för den skadade. Drabbade yrkesgrupper är exempelvis de som arbetar inom mark- och anläggning, verkstadsindustri, tandvård samt fordons- och byggindustri.

Kontakt Avonova Human Capital
Sofia Åström Paulsson, chefsläkare
Tel: +46 727 21 26 80
E-post: sofia.paulsson@avonova.se