2016-09-01 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING
- AVONOVA PRIMÄRVÅRD AVYTTRAS

Som ett led i att fokusera på vår kärnverksamhet, har Avonova Sverige AB beslutat att avyttra affärsområdet Primärvård. Samtliga primärvårdsenheter säljs till Unicare AB som ingår i Unicare Holding AS, en av de största norska privata hälsoaktörerna.

- Nu kommer vi inom Avonova Sverige AB att fokusera på vår kärnverksamhet, företagshälsa. Med Unicare AB:s erfarenhet och tydliga strategi finns det goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av primärvårdsverksamheten, Jörgen Malmenskog, Koncernchef Avonova Sverige AB.

Verksamheten överlåts per den 1 september och samtlig personal medföljer.

- Det här blir startskottet för Unicares etablering i Sverige och vi ser fram emot en spännande resa med en fortsatt utveckling av vår verksamhet säger Anders Olofsson, VD Avonova Vård AB.

Avonova Sverige AB kommer efter 1 september bedriva verksamhet genom; Avonova Hälsa AB, Avonova Ledarsupport AB och Avonova Active AB.

Thomas Hassléus,
Marknadschef