Hållbara samarbeten ger framgångsrika realtioner

Genom att utföra ett bra jobb och göra dig som kund framgångsrik kan vi själva bli framgångsrika. Det bygger på långsiktiga och hållbara relationer. Om vi kan se helheten hos dig som kund kan vi också kartlägga ditt behov och ta fram bästa och mest kompletta lösningen för ditt företag.

På Avonova har vi under våren arbetat med att förbättra vår affärsmodell, för att skapa bättre förutsättningar till att se helheten i kundens behov. En förutsättning för att kunna erbjuda lösningar som är preventiva, proaktiva och driver den strategiska dialogen mot hållbarhet.

Långsiktighet och hållbarhet är begrepp som borde inkluderas i varje organisation. Företag som investerar i förebyggande åtgärder, vinner ofta insatsen åter i ökad produktivitet och kvalitét. Ett långsiktigt och nära samarbete med företagshälsan, ger därför bättre förutsättningar för ett bra och hållbart arbetsliv. Alltså, en vinst för den enskilda individen, vinst för företaget och vinst för hela samhället.

På Avonova arbetar vi aktivt för att förbättra våra kunders arbetsmiljö och vill visa dig vägen till en långsiktig och hållbar nivå. Därför arbetar vi just nu med ny metodik och med nya verktyg som ska lanseras och introduceras under 2016.

Jörgen Malmenskog
VD/Koncernchef