Med vind i ryggen ser vi fram emot ett nytt och spännande 2017

Året som passerat har kännetecknats av en ökad efterfrågan på våra tjänster, bland annat inom området organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vi servar idag 50 000 chefer och vi vet att det generellt är ett högre tempo i det svenska arbetslivet idag jämfört med bara några år tillbaka. Det är svårt att både vara chef och en god ledare. Alla rapporter som berör jobbhälsa vittnar om detta. Ibland får man bara lösa det mest nödvändiga för att hålla igång företagets processer.

Mitt i detta ökar sjuktal och personalomsättning, samtidigt som konkurrensen om arbetskraft blir allt hårdare. Kraven på en arbetsgivare får allt tydligare konturer. En ny hållbarhetslag träder ikraft den 1 januari. Arbetsmiljöverket ger ut nya föreskrifter med ökade krav på kunskap hos chefer, systematik i processer, spårbarhet i dokument och inte minst uppföljningsbara målbilder i policys.

Med dessa ökade krav har vi utvecklat metoder och tjänster som stödjer våra kunder i arbetet med att klara av de ökade kraven men också för att skapa en möjlighet att förflytta sig mot ett hållbart arbetsliv.

En hållbar nivå som vi valt att kalla den blå nivån. För oss är det viktigt att vara en kvalificerad vägledare och att dela med oss av kunskap och kompetens. Det krävs inte alltid en avancerad dialog med mänger av fakta och evidens. Det kan räcka med en enkel fråga: Hur vill ni ha det när det är som bäst? Var befinner ni er idag?

Vill ni ha stöd och hjälp att starta en rörelse i den riktningen? Vi berättar om vår affärsmodell i sju korta filmer där vi delar med oss av tankar och metoder. Filmerna skickas till er via nyhetsbrev från och med november månad. Vår förhoppning är att de inspirerar till hur vi gemensamt kan skapa goda förutsättningar att nå den blå hållbara nivån.

Vi erbjuder utveckling inom hälsa. Livsstilsfrågor har en avsevärd påverkan på livskvalitén och som vi också kan konstatera, en stor påverkan på arbetslivet och arbetsresultaten.

Utöver våra traditionella tjänster inom hälsa- och livsstilsfrågor vill vi uppmärksamma möjligheten att följa med Avonova Active till Camp Alcudia. Där ges möjlighet till inspiration, träning och avkoppling i en fantastisk miljö.

Utan utveckling stannar det, ja så heter det. Vår ambition inom Avonova är att vara i fronten när det gäller utveckling av vårt tjänsteutbud. I ett antal processer samordnar vi utvecklingsarbetet med stort engagemang i verksamheten. En princip för oss är att just involvera våra entusiastiska medarbetare. Först tar vi fram nya tjänster, sedan testar vi dem på oss själva. Just nu pågår flera utvecklingsprojekt och ett antal piloter.

Vår bild är ett Avonova byggt av starka värden som bidrar till ett hållbart arbetsliv för våra kunder och dess medarbetare.

Med dessa ord vill jag avslutningsvis tacka för det här året och önska er en God Jul och ett Gott nytt år!

Jörgen Malmenskog
VD/Koncernchef