Influensavaccin endast till medicinska riskgrupper fr om 2018-11-28

Avonova har tagit beslutet att i nuläget endast erbjuda influensavaccin till medicinska riskgrupper. Anledningen är den brist på influensavaccin som råder i hela landet. 

– Det är viktigt att vi i samhället tillsammans säkerställer att i första hand riskgrupper får tillgång till vaccin innan vi vaccinerar övriga. Det är i riskgrupperna vaccinet har störst nytta och har störst sannolikhet att rädda liv, säger Sofia Åström Paulsson, medicinskt ansvarig på Avonova.

Riskgrupperna är:

  1. Personer 65 år och äldre
  2. Gravida efter graviditetsvecka 16 (vaccineras inom sjukvården)
  3. Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd: 
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Läs mer om Folkhälsomyndighetens beslut här

Beslutet att endast erbjuda influensavaccin till riskgrupper kan komma att ändras om situationen skulle förändras. Håll dig uppdaterad via vår hemsida för mer information.

 Vill du veta mer kan du kontakta ditt lokala hälsocenter.