Var fjärde svensk kan inte släppa jobbet på semestern

Nästan var fjärde svensk i yrkesför ålder, 24 procent, kan inte släppa tankarna på jobbet under semestern. Svårast är det för unga kvinnor, visar en ny Sifoundersökning beställd av företagshälsan Avonova.

– Trots att behovet av skärmfri tid och pauser är något som diskuteras flitigt i medierna i dag har många svårt att slappna av när de är lediga. Forskning visar att återhämtning är en grundförutsättning för att orka fortsätta jobba på längre sikt och undvika fysisk eller psykisk ohälsa, säger Robert Persson-Asplund, chefspsykolog på Avonova.

Sifoundersökningen visar att nästan var fjärde svensk i åldersspannet 18-64 år, 24 procent, i låg grad eller inte alls kan släppa tankarna på jobbet under semestern. Svårast verkar det vara för kvinnor i åldern 18-29 år, där 27 procent svarar att de i låg grad eller inte alls kan koppla bort jobbet under semestern.

– Andelen unga som känner sig stressade har ökat de senaste åren, i högre grad bland kvinnor än bland män. Att ha för mycket att göra på jobbet är helt klart en riskfaktor, men arbetsmiljön kan påverka negativt på fler sätt än så. Till exempel kan man bli stressad av att ha för lite att göra, eller om ansvarsförhållandena är otydliga, säger Robert Persson-Asplund.

Av Sifoundersökningen framgår att drygt sju av tio svenskar, 73 procent, i hög grad eller helt och hållet kan släppa tankarna på jobbet under semestern.

– Vi behöver alla bli bättre på att påminna varandra om värdet i att lägga undan mobilen och jobbet ibland, för att istället skratta, andas och umgås. Där kan arbetsgivare ta ett större ansvar, exempelvis genom att uppmuntra medarbetare att ta ut sin kompledighet och avråda från att kolla mejlen under semestern, säger Robert Persson-Asplund.


För mer information:
Robert Persson-Asplund, leg. psykolog, forskare och organisationskonsult på Avonova, 08-120 124 92

Stefan Persson, marknads- och affärsutvecklingschef, stefan.persson@avonova.se, 070-423 96 44

Så får du återhämtning när du är ledig

1. Gör roliga saker. Prioritera aktiviteter som känns lustfyllda, och låt ”tråkgörat” vänta ett tag. Det hjälper dig att släppa kravfyllda tankar, till exempel sådant som hör ihop med jobbet.

2. Motionera lugnt. Se till att röra på dig när du har tid, men undvik den tuffaste träningen med krav på att prestera fysiskt. Promenader och yoga är exempel på meditativ, lugnande motion.

3. Umgås lagom. Träffa vänner som ger dig energi, men kom ihåg att göra rum i kalendern för luckor. Även festligheter kan trötta ut, och många behöver sin ”egentid” för att få balans i livet.

Så kan chefer hjälpa medarbetare att koppla av

1. Uppmuntra ledighet. Rekommendera medarbetare som jobbat mycket att ta ut sin komptid så snart som möjligt. Ibland behövs en signal från chefen för att prioritera sin återhämtning.

2. Respektera arbetstider. Undvik att mejla och ringa medarbetare efter kontorstid eller på semestern. Då blir det lättare för medarbetare att koppla av och gå ner i varv.

3. Föregå med gott exempel. Gå själv hem tidigare när du behöver och berätta gärna om avkopplande aktiviteter från din egen ledighet. Genom att du tar dina behov av återhämtning på allvar inspirerar du andra.

Fakta om Sifoundersökningen
Sifoundersökningen genomfördes genom onlineintervjuer under perioden 14–20 maj 2019. Totalt 1 141 personer i åldrarna 18-64 deltog.

På frågan ”Kan du släppa tankarna på jobbet under semestern?” svarade 23 procent ”Helt och hållet”, 50 procent ”I hög grad”, 19 procent ”I låg grad”, 5 procent ”Inte alls” och 3 procent ”Tveksam, vet ej”.

Läs hela Sifoundersökningen här...