PRESSMEDDELANDE:

Avonova Hälsa AB del i forskningsprojekt som tilldelas 120 miljoner

Fysisk aktivitet, stress och utmattning - behandling och förebyggande

Med Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, som ansvarigt lärosäte kommer ett stort antal företag samverka i ett åtta-årigt forskningsprojekt kring fysisk aktivitet och hjärnhälsa. GIH tar därmed ytterligare ett viktigt steg framåt i arbetet med att bredda och fördjupa forskningen kring hälsosamma hjärnfunktioners samband med fysisk aktivitet. Det är ett unikt projekt där välmeriterade forskare arbetar tillsammans med kunskapskompletterande företag.

Avonova Hälsa, en del av Avonova Group, Nordens största företagshälsa, deltar i forskningsprojektet inom området fysisk aktivitet, för behandling av stressrelaterad ohälsa så som utmattning.

Projektet handlar om att använda ett digitalt forskningsbaserat program för fysisk aktivitet som behandling för stressrelaterat ohälsa, med målet att stärka människors hälsa och arbetsförmåga. Anställda i organisationer och företag som är anslutna till Avonova får redan idag hjälp av digitala program för bland annat stress, utmattning och sömnbesvär. Genom forskingsprojektet kommer Avonova att kunna utveckla och individanpassa programmen ytterligare, med fokus på hållbar hälsa och hållbara prestationer i arbetet.

"Det ska bli oerhört givande att delta i ett forskningsprojekt som också kommer till direkt nytta för anställda med stressrelaterad ohälsa", säger Avonovas Chefspsykolog, Robert Persson Asplund.

"Företagshälsan har ett mandat och fokus på förebyggande insatser, något vi också tittar på i detta forskningsprojekt. Genom projektet hoppas vi finna de optimala formerna och mängderna av fysisk aktivitet, för att både förebygga och behandla stressrelaterat ohälsa", säger Robert Persson Asplund.

Avonova Group levererar hälsa- och arbetsmiljötjänster till företag i Norge och Sverige. Organisationen har en tydlig ambition att vara en värdefull partner för alla företag i Norden, med ett omfattande utbud av tjänster och djup kompetens, inom medarbetarhälsa och arbetsmiljö.

Koncernens VD, Max Van Eijk, är både stolt och glad över Avonovas deltagande i GIH's forskningsprojekt, och för de medel som nu har tilldelats projektet: "För ett kunskapsföretag som Avonova är det viktigt att vi är nära stora och viktiga forskningsmiljöer som GIH. Våra tjänster är evidensbaserade, och för att kunna följa utvecklingen i samhället och arbetslivet, måste vi också hänga med på forskningssidan, säger Van Eijk.

Avonova Group har 16 000 företagskunder i Norge och Sverige, 1300 anställda, och omsatte 2020 för 1 354 MNOK.