Tjänstbarhetsintyg och utlåtande efter medicinska kontroller får nytt utseende från och med fredag 12 februari

Vi kommer med start fredagen 12 februari 2021 byta utseende och innehåll i de tjänstbarhetsintyg och utlåtande vi utfärdar efter medicinska kontroller (enligt AFS 2019:3 Medicinska Kontroller i Arbetslivet). Vi kommer nu övergå till använda de tjänstbarhetsintyg som är framtagna av Arbetsmiljöverket, vilket efterfrågats av många av våra kunder. Även utlåtanden efter medicinska kontroller som inte kräver tjänstbarhetsintyg kommer få nytt utseende.

Det mesta är sig likt innehållsmässigt, men en del detaljer kommer inte längre finnas med på intygen. Bland annat kommer det inte finnas ett val ja/nej huruvida ett tjänstbarhetsintyg/utlåtande utfärdas eller inte. Om man inte uppfyller kriterierna som krävs i den medicinska kontrollen kommuniceras detta på annat sätt till arbetsgivaren än att utfärda ett ”icke-intyg”.

Förändringen sker som en del i införandet av ett nytt system, som senare i vår kommer möjliggöra för er och oss att lättare kunna bevaka när det är dags för nästa medicinska kontroll. Mer information om det kommer längre fram.