2018-05-07

I augusti kliver Avonovas medicinskt ansvariga, Stefan Bernesjö, av sin roll inom företaget för att gå i pension. Redan nu kan Avonova meddela att en ersättare har rekryterats. Ny medicinsk ansvarig blir Sofia Åström Paulsson. 

– Jag ser Avonova som en uppstickare som verkar mer nyfiken än de andra etablerade företagshälsorna. Jag ser att det finns ett framåtdriv och att kunden i centrum faktiskt betyder kunden i centrum. Lite modernare med framåtanda, säger Sofia Åström Paulsson. 

Sofia Åström Paulsson kommer senast från Stora Enso i Fors, där hon  arbetat vid företagets interna företagshälsovård. Hon är dessutom doktorand vid Uppsala universitet inom arbets- och miljömedicin samt sitter i styrelsen för branschorganisationen Sveriges Företagshälsor.

Avonovas VD, Jörgen Malmenskog, är entusiastisk över rekryteringen:
– Jag är verkligen glad över att Sofia tackade ja. Jag har haft förmånen att lära känna Sofia sedan tidigare i vårt arbete i Sveriges Företagshälsor - det här är ett önskescenario som uppfylls. Jag är övertygad om att Sofia kommer att bidra stort till Avonovas utveckling och inriktning.

Under en övergångsperiod kommer Sofia Åström Paulsson och avgående medicinskt ansvarige, Stefan Bernesjö att arbeta sida vid sida.

–Det var ett krav från min sida. Jag är ny i rollen som medicinskt ansvarig inom en såhär stor organisation och vill bolla en del saker. Samtidigt måste jag sätta min prägel. Men jag tror alltid på respekt för det som har varit. Man måste möta människor där människor är. Så vi kommer att ha en övergångsperiod. 

Medicinskt ansvarig inom Avonova leder den medicinska processen genom samverkan inom ramen för affärsutveckling tillsammans med regionalt medicinskt ledningsansvariga läkare och andra processledare och ingår i processledningsgruppen och adjungerad vid behov till koncernens ledningsgrupp.